001 -Family
Gemeente Aalsmeer verwijdert onveilige bomen in Kudelstaart

Gemeente Aalsmeer verwijdert onveilige bomen in Kudelstaart


Geplaatst op: 17 maart 2015

Zorgplicht in het kader van veiligheid
De gemeente Aalsmeer heeft zorgplicht voor haar bomen in het kader van veiligheid. Alle gemeentelijke bomen zijn in 2014 visueel gecontroleerd op veiligheid. Hiervoor wordt de Visual Tree Assessment (VTA) methode toegepast. In totaal zijn er in de gemeente circa 7000 bomen gecontroleerd. De gemeente heeft in het kader van duurzaam beheer zich als doel gesteld om middels deze inspectie en kapronde onveilige situaties voor te zijn.

Een aantal bomen is aangemerkt als een verhoogd risico voor de omgeving. In Oost zijn inmiddels een aantal bomen gekapt. De 2e kapronde start in Kudelstaart in de week van 22 maart. Ook in Aalsmeer Dorp, Stommeer en Hornmeer haalt de gemeente onveilige bomen weg. Voor deze specifieke locaties volgt nog nadere informatie.
De werkzaamheden worden uitgevoerd als er geen verstoring is van (broedende) vogels. Door deze zorgvuldige werkwijze wordt voldaan aan de Flora- en Faunawet.

Onveilige situaties voorkomen
Uit de veiligheidscontrole is gebleken dat in Kudelstaart een aantal bomen een verhoogd risico voor de omgeving oplevert. Het gaat om bomen die op dit moment al onveilige situaties opleveren, maar ook om bomen die op korte termijn niet levensvatbaar zijn en vervolgens risicovol worden. Waar mogelijk worden op termijn bomen op dezelfde plaats of binnen de gemeente herplant.

Aantastingen
De bomen die als risicovol zijn bestempeld zijn aangetast. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld:
• beschadigingen (stormschade, blikseminslag, takbreuk, maaischade);
• ziekte (Zwamaantastingen, esserbastwoekerziekte, kastanjebloedingsziekte);
• plagen (wilgenhoutrups);
• dood/ afstervende bomen;
• ouderdom (dit levert takbreukgevoeligheid op, met name bij populieren).

Beeldbepalende bomen
Van de te kappen bomen zijn een beperkt aantal bomen beeldbepalend voor de omgeving. Bij deze beeldbepalende bomen wordt de buurt vooraf geïnformeerd middels een informatiebrief.

Groenstructuur en toekomst
Kudelstaart is een groen dorp en een boomrijk dorp. In de loop van de jaren zijn bomen weggevallen of gekapt. Op verschillende plekken zijn ook bomen aangeplant, zoals bij de Mijnsherenweg en de Schweitzerstraat. Ook in de toekomst wil de gemeente investeren in het groen van Kudelstaart. Het komende jaar wordt hiervoor een bomenplan ontwikkeld. Dit plan omvat maatregelen voor vervanging van een deel van het bomenbestand zodat een vitale groenstructuur ontstaat.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeente Aalsmeer verwijdert onveilige bomen in Kudelstaart

Zorgplicht in het kader van veiligheidDe gemeente Aalsmeer heeft zorgplicht voor haar bomen in het kader van veiligheid. Alle gemeentelijke bomen zijn in 2014 visueel gecontroleerd op veiligheid. Hiervoor wordt de Visual Tree Assessment (VTA) methode toegepast. In totaal zijn er in de gemeente circa 7000 bomen gecontroleerd. De … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: