De Baat (3e)
Westeinderplassen unieke hotspot voor Europese Meerval

Westeinderplassen unieke hotspot voor Europese Meerval


Geplaatst op: 21 april 2015

Het was dinsdagavond 15 april druk in het gemeentehuis. Veel aalsmeerders waren naar het gemeentehuis gekomen om meer aan de weet te komen over de meerval. De meerval is de grootste inheemse roofvis. Tot nu toe was er nog weinig bekend over de populatie van deze veenreuzen in de Westeinderplassen. Daarom heeft het hoogheemraadschap van Rijnland samen met Sportvisserij Nederland twee jaar lang onderzoek gedaan naar de Europese Meerval in de Westeinderplassen. Ook is de lokale beroepsvisser, Theo Rekelhof, intensief betrokken geweest bij dit onderzoek als visser en vanwege zijn directe kennis over het gebied.

Voor het Rijnland was het belangrijk te weten hoe uniek de populatie is en hoe deze gebruik maakt van de plassen.

Uit het onderzoek blijkt dat er tussen de 1.500 en 2.000 meervallen groter dan 25 centimeter voorkomen in de Westeinderplassen. Dit is aan de hand van een merk-terugvangexperiment onderzocht. Hierbij zijn eerst zoveel mogelijk meervallen gevangen en voorzien van een zender. De gevangen meervallen zijn vervolgens weer in hetzelfde gebied waar ze gevangen zijn, uitgezet. In de periode daarna zijn opnieuw zoveel mogelijk meervallen gevangen. Door de vissen te scannen werd vastgesteld of de vis al gemerkt was of dat het een ‘nieuw’ exemplaar betrof. Gedurende het onderzoek zijn er 388 unieke exemplaren gevangen en voorzien van een merk. Vervolgens zijn er 241 exemplaren gevangen, waarvan er 55 eerder waren gemerkt.

Bijzonder was dat in de populatie de één- en tweejarige meervallen volledig ontbraken in de vangst. De grootste meerval was 153 centimeter. Waarschijnlijk was deze vis 10 tot 12 jaar oud. Het blijkt dat de meerval op de Westeinderplassen niet ouder wordt dan 12 jaar of mogelijk een langzamere groei vertoond dan soortgenoten in de zuidelijke landen.

Ook is het dag / nacht ritme onderzocht. Het blijkt dat de meerval een sterk dag / nacht ritme heeft. Overdag is de meerval vooral te vinden onder de rietzudden en tussen 19.00 uur ’s avonds en 9.00 uur ’s morgens is de meerval het actiefst en zijn ze op zoek naar voedsel. Gedurende de wintermaanden verblijft de meerval veelal onder de rietzudden. Maar af en toe komt hij er onder vandaan. Pas als de temperatuur boven de 10 graden komt verlaat de meerval de rietzudden om in het open water te gaan jagen.

Uit het onderzoek is eens temeer het belang van de rietzudden voor de meerval gebleken. Bij gebiedsontwikkelingen kan Rijnland deze kennis nu meenemen. Kennis die voor dit onderzoek nog niet beschikbaar was. In Nederland komen er steeds meer meervallen voor. Toch lijkt de populatie in de Westeinderplassen redelijk uniek te zijn. Rijnland heeft het voornemen ontwikkeling van deze populatie te blijven volgen als onderdeel van de maatregelen om te komen tot een goede waterkwaliteit.

Tijdens de avond was er ook volop de gelegenheid om vragen te stellen. Een verontruste inwoner vroeg zich af of zij haar (klein-) kinderen nog wel kon laten zwemmen bij deze grote vissen. Bij zowel Rijnland als Sportvisserij Nederland en Theo Rekelhof waren er geen gevallen bekend dat meervallen mensen aanvallen.

Na de presentatie van het rapport konden de geïnteresseerden nog een informatiemarkt bezoeken. Op de markt stonden kramen van Vislust (de grootste vereniging in Aalsmeer met meer dan 1700 leden), De Natuurwerkgroep Aalsmeer, de Groene AS projecten en Rijnland. Bij de kramen was volop informatie te krijgen over de activiteiten van de diverse onderdelen. De natuurwerkgroep Aalsmeer is vorig jaar opgericht en zoekt nog naar enthousiaste leden. Als u zich aan wilt melden voor deze natuurwerkgroep kunt u een mail sturen naar natuurgroepaalsmeer@gmail.com.

Meer informatie
Op de website www.aalsmeer.nl/meerval vindt u alle informatie over het rapport en de presentatie van de avond. Mocht u verder nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Sportvisserij Nederland via info@sportvisserijnederland.nl
Bijlage
meervalonderzoek-westeinderplassen-definitief

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Westeinderplassen unieke hotspot voor Europese Meerval

Het was dinsdagavond 15 april druk in het gemeentehuis. Veel aalsmeerders waren naar het gemeentehuis gekomen om meer aan de weet te komen over de meerval. De meerval is de grootste inheemse roofvis. Tot nu toe was er nog weinig bekend over de populatie van deze veenreuzen in de Westeinderplassen. Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: