001 -Family
Timpaan en AHV ondertekenen overeenkomst Centrumplan Vinkeveen

Timpaan en AHV ondertekenen overeenkomst Centrumplan Vinkeveen


Geplaatst op: 4 mei 2015

Op 4 mei hebben Mark van Vliet, eigenaar van Adelaar Herenweg Vastgoed (AHV), en Jaap Zwart, algemeen directeur van projectontwikkelaar Timpaan, de intentieovereenkomst getekend voor de gebiedsontwikkeling van het Centrumplan in Vinkeveen. Timpaan is in 2014 door AHV als marktpartij geselecteerd om de gronden van De Adelaar Betonwarenindustrie aan beide kanten van de Herenweg in Vinkeveen te herontwikkelen naar wonen, winkelen en recreatie. Het gebied van AHV bestaat uit ca. 4,2 hectare.

Uitgangspunt van de gebiedsontwikkeling is de Dorpsvisie Centrum Vinkeveen – Dorp aan de plassen, welke in februari 2014 is vastgesteld door de raad van de gemeente De Ronde Venen. Met deze dorpsvisie wil de gemeente de aansluiting van Vinkeveen op de N201 verbeteren alsmede de relatie verbeteren tussen Vinkeveen en het plassengebied. Onderdeel van deze visie is het creëren van een recreatief centrum met voorzieningen en een haven, het verbeteren van de bereikbaarheid van de Vinkeveense Plassen en het mogelijk maken van woningbouw met als thema Wonen aan het water. Het totale gebied beslaat ca. 13 hectare.

Gemeente De Ronde Venen, AHV en Timpaan hebben een zogenaamde Aanjaagtafel geformeerd en gezamenlijk een procesplan opgesteld. Het procesplan is op 5 februari van dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin wordt beschreven hoe de Dorpsvisie verder uitgewerkt dient te worden en zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de te maken kosten. Cruciaal hierbij is het creëren van draagvlak voor de haalbaarheid van het plan. Hierbij zijn meerdere partijen belanghebbend waaronder grondeigenaren, direct omwonenden, bewoners en ondernemers, maatschappelijke belangenverenigingen, marktpartijen en andere overheden. Om draagvlak te creëren is een klankbordgroep opgericht bestaande uit Ondernemersvereniging Vinkeveen, bewonersplatform InVinkeveen, directe omwonenden van zowel het noordelijk als zuidelijk deel van de N201 en de Aanjaagtafel. Daarnaast wordt in de oude kantine van de Adelaar een informatiecentrum ingericht waar belanghebbenden informatie kunnen krijgen en mee kunnen denken over deze ontwikkeling.

Jaap Zwart: “Wij zijn Mark van Vliet zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat hij heeft in Timpaan om deze bijzonder interessante en complexe gebiedsontwikkeling tot een succes te maken. De bottom-up benadering van deze gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl past heel goed bij de missie en visie van ons bedrijf.” Timpaan en AHV hebben Interegion Groep uit Rijpwetering ingeschakeld om het procesmanagement uit te voeren. Lap Landscape & Urban Design uit Rotterdam is geselecteerd voor het stedenbouwkundig ontwerp. Zij worden bijgestaan door planeconomisch adviesbureau Planmaat uit Delft. Planmaat is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de financiële aspecten van de verschillende varianten en scenario’s.Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Timpaan en AHV ondertekenen overeenkomst Centrumplan Vinkeveen

Op 4 mei hebben Mark van Vliet, eigenaar van Adelaar Herenweg Vastgoed (AHV), en Jaap Zwart, algemeen directeur van projectontwikkelaar Timpaan, de intentieovereenkomst getekend voor de gebiedsontwikkeling van het Centrumplan in Vinkeveen. Timpaan is in 2014 door AHV als marktpartij geselecteerd om de gronden van De Adelaar Betonwarenindustrie aan beide … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: