De Baat (3e)
Start participatie rond concept Programma van Eisen Zuiderkerk  in Aalsmeer

Start participatie rond concept Programma van Eisen Zuiderkerk in Aalsmeer


Geplaatst op: 12 mei 2015

Dinsdag 12 mei 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders het concept Programma van Eisen Zuiderkerk vrijgegeven voor inspraak. Om iedereen hierover te informeren organiseert de gemeente op 27 mei van 19.30 uur tot 21.00 (inloop vanaf 19.00 uur) in het gemeentehuis. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom.

De projectontwikkelaar heeft het initiatief genomen voor de bouw van 55 zorgwoningen met behoud van het kerkgebouw. De gemeenteraad heeft in oktober 2014 ingestemd met deze ontwikkeling. Van de 55 zorgwoningen gaan er 28 appartementen binnen het sociale woningsegment vallen. De overige appartementen worden vrije sector huur.

Wethouder Jop Kluis: ‘Het plan voorziet in een grote behoefte aan zorgwoningen voor ouderen in Aalsmeer én past in de wens van de gemeente om het kerkgebouw te handhaven. Met de omwonenden willen we graag de voorwaarden en het concept Programma van Eisen verder bespreken.’

Wat is een Programma van Eisen?
Het Programma van Eisen vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. Daarnaast worden in het Programma van Eisen voorwaarden gesteld aan de architectuur en beeldkwaliteit en zijn voorwaarden gesteld aan het parkeren. Door de ontwikkelaar zijn ter verduidelijking zogenaamde ‘artist impressions’ gemaakt van hoe de bebouwing er uit kan komen te zien.

Geef uw reactie!
Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belanghebbenden voordat ze het Programma van Eisen definitief vaststellen. Van maandag 18 mei tot en met maandag 15 juni 2015 ligt het concept Programma van Eisen ter inzage op het gemeentehuis. De adviezen en reacties kunnen op de bewonersavond van 27 mei worden ingediend. Mocht u geen tijd hebben om naar de informatieavond te komen kunt u tot en met 15 juni 2015 ook schriftelijk uw reactie sturen naar: Het College van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v concept Programma van Eisen Zuiderkerk of via een e-mail naar: info@aalsmeer.nl onder vermelding van: reactie Programma van Eisen Zuiderkerk.

Na 15 juni 2015 worden de reacties verwerkt en wordt het Programma van Eisen met alle adviezen en inspraakreacties ter vaststelling voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Daarna start het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan dat later dit jaar in procedure zal worden gebracht.

Meer informatie
Het concept Programma van Eisen is te downloaden op: www.aalsmeer.nl/Zuiderkerk. De artist impressions zijn hierop na de bewonersavond te raadplegen.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Start participatie rond concept Programma van Eisen Zuiderkerk in Aalsmeer

Dinsdag 12 mei 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders het concept Programma van Eisen Zuiderkerk vrijgegeven voor inspraak. Om iedereen hierover te informeren organiseert de gemeente op 27 mei van 19.30 uur tot 21.00 (inloop vanaf 19.00 uur) in het gemeentehuis. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: