001 -Family

Bouwkavels Herenweg 61 en naast 99 in Kudelstaart mogelijk herontwikkeld


Geplaatst op: 19 mei 2015

Het college van B&W heeft de startnotitie Herenweg 61 en Herenweg naast 99 vrijgegeven voor inspraak van 22 mei tot en met 2 juli. De gemeente heeft deze percelen in eigendom en wil er graag twee respectievelijk één vrijstaande woning(en) terugbouwen. Op het perceel naast 99 is het ook mogelijk om in plaats van een vrijstaande woning een zorgboerderij of bijzondere woonvorm toe te staan. In het verleden stond er al bebouwing op beide percelen. Op de Herenweg 61 stond een bouwvallige woning met opstallen die in 2014 is gesloopt. Op de locatie naast 99 stond in het verleden een boerderij. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd over het voornemen tot ontwikkeling.

In de startnotitie wordt ingegaan op de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van beide locaties en de regels die zijn opgelegd door Rijk, Provincie en Gemeente. De Startnotitie ligt vanaf 22 mei tot en met 2 juli ter inzage op het gemeentehuis van Aalsmeer en het raadhuis van Amstelveen. De plannen kunnen ook worden ingezien op www.aalsmeer.nl.

Belanghebbenden kunnen hun advies en mening geven door uiterlijk 2 juli een brief te sturen aan de gemeenteraad van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v. “bouwkavels Herenweg 61 en naast 99”. Een email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl onder vermelding van “bouwkavels Herenweg 61 en naast 99”. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, de heer Leo Kiep, via telefoonnummer 020-540 41 44.

Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt in een Nota van Beantwoording. Deze Nota van Beantwoording wordt onderdeel van de Startnotitie, die ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Aalsmeer.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Bouwkavels Herenweg 61 en naast 99 in Kudelstaart mogelijk herontwikkeld

Het college van B&W heeft de startnotitie Herenweg 61 en Herenweg naast 99 vrijgegeven voor inspraak van 22 mei tot en met 2 juli. De gemeente heeft deze percelen in eigendom en wil er graag twee respectievelijk één vrijstaande woning(en) terugbouwen. Op het perceel naast 99 is het ook mogelijk … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: