001 -Family
Convenant borgt samenwerking gemeenten en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Convenant borgt samenwerking gemeenten en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis


Geplaatst op: 9 juni 2015

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis tekenen op 11 juni a.s. een samenwerkingsconvenant. Door het sluiten van het convenant benadrukken ze de noodzaak om gezamenlijk op te trekken in de veranderingen binnen zowel de gezondheidszorg als het sociale domein. Zij zien kansen door samenwerking op het gebied van de infrastructuur voor zorgvoorzieningen, het vervoer en de communicatie richting inwoners.

Aanleiding voor het gezamenlijk optrekken was de zorg van de gemeentebesturen over de gevolgen voor de inwoners van een fusie tussen het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis en over de communicatie richting de gemeenteraden, colleges en inwoners. Wethouder Ad de Regt (Oudewater) heeft het initiatief genomen om als gemeenten in de regio de samenwerking met het ziekenhuis te zoeken. “Natuurlijk blijven we ongelukkig met het in de toekomst waarschijnlijk verdwijnen van een deel van de zorgverlening uit Woerden. Maar we zien in de veranderingen ook kansen voor onze burgers, zeker nu de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor veel zorg en ondersteuning. En we zien mogelijkheden om de gevolgen van de veranderingen voor onze burgers te verzachten. Die kansen en mogelijkheden zien wij én het ziekenhuis zelf. Dat gaan we verder met elkaar uitwerken”.

Vooruit kijken
Vanuit deze samenwerking wordt vooruit gekeken naar wat er aan zorg in de regio nodig is en hoe deze zorg duurzaam kan worden ingericht. Het convenant is bedoeld om gezamenlijk aan de toekomst te werken, los van de fusieplannen van het ziekenhuis. Veranderingen in zowel de gezondheidszorg als het sociaal domein vragen om innovatie, een gezamenlijke aanpak en oplossingen die op elkaar zijn afgestemd. De bestuurders van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en de gemeenten zijn blij dat ze gezamenlijk de zorg in de regio kunnen vormgeven.

Beoogd effect en resultaten
Door samen te werken verwachten de betrokkenen bij te dragen aan een dekkende infrastructuur van zorgvoorzieningen in de regio van de zes gemeenten, de bereikbaarheid van de ziekenhuislocaties voor zowel patiënten als bezoekers te verbeteren en inwoners gedurende de komende jaren duidelijkheid te geven over de gevolgen van de fusie van het ziekenhuis. De samenwerking biedt ook de mogelijkheid om andere onderwerpen dan in het convenant benoemd onderling aan de orde te stellen. Zo hebben de gemeenten en het ziekenhuis inmiddels geconcludeerd dat een voorziening voor spoedzorg wenselijk is in Woerden. Het zou goed zijn als inwoners met relatief kleine spoedvragen terecht kunnen in de nabije omgeving. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis werkt samen met een vertegenwoordiging van huisartsen de mogelijkheden uit voor de inrichting van een spoedpoli.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Convenant borgt samenwerking gemeenten en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis tekenen op 11 juni a.s. een samenwerkingsconvenant. Door het sluiten van het convenant benadrukken ze de noodzaak om gezamenlijk op te trekken in de veranderingen binnen zowel de gezondheidszorg als het sociale domein. Zij Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: