001 -Family
Foto: Peter Bakker

Komt u ook naar de bijeenkomst ontwikkeling Vinkeveense plassen?


Geplaatst op: 9 juni 2015

De Vinkeveense Plassen, een uniek landschap waarin natuur, cultuurhistorie en recreatie samen komen. Het behouden waard, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Wat je daarvoor moet doen, daarover bestaan verschillende ideeën. Graag nodigt het college van B en W u daarom uit voor een openbare bijeenkomst in twee delen over de Vinkeveense plassen op woensdagavond 24 juni. Met deze bijeenkomst wil het college u meenemen in de dynamiek in Vinkeveen op dit moment en de spannende tijden die op ons afkomen.

Deel I: De plas op!
16.45 – 19.30 uur, De Adelaar, Herenweg 186, 3645 DV, Vinkeveen
We gaan letterlijk de plas op. Tijdens een vaartocht over de Vinkeveense plassen laten diverse organisaties voorbeelden zien van de kracht van de plassen en de bedreigingen, die op de loer liggen. Voorafgaand aan de vaartocht geeft de gemeente een korte presentatie waarom de plassen nu zo actueel zijn.

Doel van dit programmaonderdeel is om u inzicht te geven in de ontwikkelingen en het proces dat nodig is om keuzes te maken voor de toekomst. Voor de boottocht zijn de raad en verschillende belangenorganisaties rond de plassen uitgenodigd. Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd is zich hier voor aanmelden. De plaatsen zijn beperkt. Bij te veel aanmeldingen gaat de gemeente loten.
Genodigden komen op eigen gelegenheid naar de Adelaar. Hier is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Na de boottocht is er voldoende tijd om richting De Boei te gaan.

Deel II: Vinkeveen over de plassen
20.00 – 22.00 uur, De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV, Vinkeveen
Tijdens de bijeenkomst in De Boei staat de discussie centraal. Verschillende inwoners, ondernemers en organisaties beleven de gewenste koers voor de plassen niet hetzelfde. Betrokken Vinkeveners schetsen hun ideeën in enkele korte presentaties. Daarna volgen gesprekken aan thematafels, waar steeds een ‘paradox’ rond de plassen op tafel ligt. Wat zijn de ogenschijnlijk tegenstrijdige situaties en ontwikkelingen?

Doel van dit programmaonderdeel is dat inwoners, ondernemers, organisaties en politiek zich samen een beeld vormen over de Vinkeveense plassen. Bestuurders hebben de kans te luisteren naar de ideeën die in de samenleving leven. Inwoners hebben de kans om hun ideeën rechtstreeks bij bestuurders onder de aandacht te brengen. Iedereen is hier van harte welkom.

Aanmelden
Om een goede inschatting te kunnen maken van de benodigde plaatsen en voorzieningen op de boot (deel I) en in De Boei (deel II) vragen we u om u aan te melden. Op de boot is beperkte ruimte daarom zijn we genoodzaakt bij te veel aanmeldingen te loten. U hoort tijdig van ons of u bent ingeloot voor de boottocht.

Hebt u suggesties voor een plek op de plassen die we moeten bekijken met de boot of een thema dat ’s avonds besproken kan worden, dan zijn we daar blij mee.

Aanmelden en suggesties kan via het aanmeldformulier Bijeenkomst Vinkeveense Plassen op startpagina www.derondevenen.nl. Of bel naar het algemene nummer van de gemeente T. 029427 291616.

Voorgeschiedenis, aanleiding en vervolg
Op dit moment komen veel ontwikkelingen rond de Vinkeveense plassen samen. Het bestemmingsplan voor de plassen moet worden herzien. Vanuit het proces rond het opheffen van het recreatieschap Vinkeveense Plassen zoekt de gemeente naar mogelijkheden om enerzijds te bezuinigen en anderzijds extra inkomsten te krijgen. Met ondernemers rond de plassen wordt gezocht naar de juiste positionering en profilering van de plassen om zo een goede basis te hebben voor de promotie. Deze (en andere) sporen hangen samen en kunnen elkaar versterken óf in de weg zitten.

Het is aan de gemeenteraad om de koers voor de plassen te bepalen. Hoe ver willen we gaan met de recreatieve ontwikkelingen op en rond de plassen? En wat zijn de consequenties van deze keuzes? Met name in het bestemmingsplanproces moet alle informatie op tafel komen die nodig is om deze keuzes te kunnen maken. We willen u graag meenemen in hoe we dit kunnen doen. Het vertrekpunt hiervoor is gelukkig niet helemaal blanco. Globale keuzes heeft de gemeenteraad in het verleden al gemaakt. We baseren ons daarbij op:
• De Structuurvisie De Ronde Venen 2030 (oktober 2013)
• De Visie Recreatie en Toerisme (mei 2013)
• De Toekomstvisie Legakkers (april 2013)
• De dorpsvisie centrum Vinkeveen (februari 2014)
• De besluitvorming over liquidatie (opheffing) van het recreatieschap (april 2014)

De rode lijn in deze stukken is dat het gewenst is dat de recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden op en rond de plassen worden uitgebreid. Daarbij wordt ook steeds benadrukt dat dit niet ten koste mag gaan van de (landschappelijke en natuurlijke) kwaliteit van de plassen. De ‘hoe-vraag’ is echter in geen van deze stukken concreet beantwoord. Dat is de opgave waar we nu voor staan.

Eén van de in het oog springende kenmerken van de ontwikkelingen rond de Vinkeveense plassen is de veelheid aan belangen en dus ook belanghebbenden. De inbreng van alle verschillende geluiden is essentieel voor een goed proces. Hoe eerder alle belangen op tafel liggen, hoe groter de kans dat ze in onderzoek, oplossingsrichtingen of maatregelen goed kunnen worden meegenomen. Uiteindelijk weegt de gemeenteraad de belangen af en maakt de noodzakelijke keuzes voor de toekomst.

Kortom: De bijeenkomst van 24 juni is geen op zichzelf staand evenement, maar een startpunt. Het college wil aanwezigen enthousiasmeren om mee te doen en denken én verplicht zichzelf om daar een goed vervolg aan te geven. Daarover informeren de gemeente u verder op woensdag 24 juni.

Foto: Peter Bakker

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Komt u ook naar de bijeenkomst ontwikkeling Vinkeveense plassen?

De Vinkeveense Plassen, een uniek landschap waarin natuur, cultuurhistorie en recreatie samen komen. Het behouden waard, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Wat je daarvoor moet doen, daarover bestaan verschillende ideeën. Graag nodigt het college van B en W u daarom uit voor een openbare bijeenkomst in Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: