001 -Family
Start participatie rond concept startnotitie Zwarteweg Aalsmeer

Start participatie rond concept startnotitie Zwarteweg Aalsmeer


Geplaatst op: 16 juni 2015

Dinsdag 9 juni 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de concept startnotitie Zwarteweg vrijgegeven voor inspraak. Om iedereen hierover te informeren organiseert de gemeente op 23 juni van 20.00 uur tot 21.30 (inloop vanaf 19.30 uur) in het gemeentehuis. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom.

Het deelgebied Zwarteweg is onderdeel van het project “De Tuinen van Aalsmeer”. Het totale project richt zich op de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en de invulling van de onbebouwde gebieden die direct aan de Burgemeester Kasteleinweg grenzen.

Wethouder Jop Kluis: ‘Het doel is in het plangebied woningen te realiseren. De ruimtelijke invulling van dit woongebied zal aansluiten bij de wijken Stommeer en overwegend bestaan uit grondgebonden woningen.’

Wat is een startnotitie?
De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. Daarnaast worden in de startnotitie voorwaarden gesteld aan de architectuur en beeldkwaliteit en zijn voorwaarden gesteld aan het parkeren.

Geef uw reactie!
Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belanghebbenden voordat ze het Programma van Eisen definitief vaststellen. Van Dinsdag 17 juni tot en met dinsdag 8 juli 2015 ligt de concept startnotitie ter inzage op het gemeentehuis. De adviezen en reacties kunnen op de bewonersavond van 23 juni worden ingediend. Mocht u geen tijd hebben om naar de informatieavond te komen kunt u tot en met 8 juli 2015 ook schriftelijk uw reactie sturen naar: Het College van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v concept startnotitie Zwarteweg of via een e-mail naar: info@aalsmeer.nl onder vermelding van: ‘Reactie startnotitie Zwarteweg’.

Na 8 juli 2015 worden de reacties verwerkt en wordt de startnotitie met alle adviezen en inspraakreacties ter vaststelling voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Daarna start het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan dat later dit jaar in procedure zal worden gebracht.

Meer informatie
Het concept Programma van Eisen is te downloaden op: www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Start participatie rond concept startnotitie Zwarteweg Aalsmeer

Dinsdag 9 juni 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de concept startnotitie Zwarteweg vrijgegeven voor inspraak. Om iedereen hierover te informeren organiseert de gemeente op 23 juni van 20.00 uur tot 21.30 (inloop vanaf 19.30 uur) in het gemeentehuis. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: