Participatieplatform sociaal domein zoekt nieuwe leden

Participatieplatform sociaal domein zoekt nieuwe leden


Geplaatst op: 2 juli 2015

Door overheveling van bepaalde taken van de Rijksoverheid naar de gemeenten staan de lokale overheden voor een grote uitdaging. Deskundige advisering van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de inrichting en uitvoering van de taken in het Sociale Domein is van groot belang. Het Sociaal Domein omvat de wetten binnen de beleidsgebieden Participatie, Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd. Het Participatieplatform Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijke beleid in het Sociaal Domein.

Nieuwe leden gezocht

Het Participatieplatform Sociaal Domein bestaat uit 11 leden en een onafhankelijk voorzitter. Het Participatieplatform zoekt zeven nieuwe leden die affiniteit hebben met inwoners, die te maken hebben met:

 • armoede;
 • een lichamelijke beperking;
 • gezondheidszorg;
 • mantelzorg;
 • jeugdhulp;
 • re-integratie;
 • een uitkering (bijstand);
 • ouderenzorg;
 • inburgering.

Participatieplatform Sociaal Domein

Het Participatieplatform heeft een signaalfunctie. De leden van het Participatieplatform onderhouden op basis van themabijeenkomsten structureel contact met de inwoners van de gemeente De Ronde Venen om zo inzicht te verkrijgen en zaken voor advisering te signaleren. Het Participatieplatform is een adviesorgaan en geen belangenorganisatie die de belangen van specifieke groepen behartigt. Het Participatieplatform buigt zich niet over individuele dossiers.

Wat vragen wij?

 • Kennis van of u bent ervaringsdeskundige op één of meer deelterreinen van het
  Sociaal Domein.
 • De vaardigheid om kennis, ervaringen en signalen te vertalen naar adviezen over het (voorgenomen) beleid van het college.
 • De bereidheid om actief voeling te houden met gebruikersgroepen en doelgroepen.
 • Het bijwonen van de vergaderingen van het Participatieplatform Sociaal Domein.
 • Actieve betrokkenheid bij het opstellen van adviezen van het Participatieplatform.

De zittingstermijn in het Participatieplatform is vier jaar en kan eenmaal met vier jaar verlengd worden. De tijdsbesteding varieert. Gemiddeld is de tijdsbesteding ongeveer vier uur per week.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen is bepaald dat leden van het Participatieplatform geen politieke en/of bestuurlijke functie namens of in een politieke partij in De Ronde Venen mogen bekleden. Evenmin bekleden zij enige functie bij een organisatie, die direct (commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen in het Sociaal Domein.

Wat krijgt u er voor terug

Wij bieden u binnen het Participatieplatform de mogelijkheid om uw netwerk en contacten te vergroten. U kunt als (lid van het) Participatieplatform een belangrijke bijdrage leveren aan goede zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen in De Ronde Venen. Voor het lidmaatschap van het Participatieplatform is een bescheiden vergoeding beschikbaar van circa € 75,00 per officiële vergadering met een maximum van 12 vergaderingen.

Reageren

Heeft u interesse en bent u inwoner en/of heeft u een sterke binding met de gemeente De Ronde Venen, mail dan vóór 1 augustus 2015 uw sollicitatie (het liefst voorzien van een kort curriculum vitae) naar m.kalpoe@derondevenen.nl onder vermelding van; functie Participatieplatform.

De eerste gesprekken staan op woensdag 12 augustus 2015 in de middag en avond gepland.

Bij de samenstelling van het Participatieplatform streven wij ernaar, dat er zoveel mogelijk van de bovengenoemde competenties en beleidsterreinen in het platform vertegenwoordigd zijn.

Wilt u meer informatie over de vacature of heeft u vragen over de procedure? Bel dan met
de heer M. Kalpoe, Team beleid Sociaal Domein, telefoon 0297 29 16 79.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Participatieplatform sociaal domein zoekt nieuwe leden

Door overheveling van bepaalde taken van de Rijksoverheid naar de gemeenten staan de lokale overheden voor een grote uitdaging. Deskundige advisering van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de inrichting en uitvoering van de taken in het Sociale Domein is van groot belang. Het Sociaal Domein … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: