001 -Family
Startnotitie Zwarteweg naar gemeenteraad voor besluitvorming

Startnotitie Zwarteweg naar gemeenteraad voor besluitvorming


Geplaatst op: 29 juli 2015

Op 28 juli 2015 heeft het college besloten de ‘Startnotitie Zwarteweg’ ter besluitvorming voor te leggen aan gemeenteraad. De planning is dat deze startnotitie in de gemeenteraad van september 2015 behandeld wordt.

Dinsdag 9 juni 2015 had het College van Burgemeester en Wethouders de concept startnotitie Zwarteweg al vrijgegeven voor inspraak. Alle omwonenden en geïnteresseerden zijn hierover geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst op 23 juni in het gemeentehuis en konden hier een reactie op geven. Zeven omwonenden hebben in totaal veertien schriftelijke reacties ingediend.

Planning

Inmiddels zijn alle reacties verwerkt en van commentaar voorzien in een nota van beantwoording. De startnotitie kan nu in de raadsvergadering behandeld worden. Na de vaststelling wordt met de ontwikkelende partijen een contract over de realisatie gesloten, worden de plannen uitgewerkt en wordt de planologische procedure in gang gezet.

Wethouder Jop Kluis: ‘Het doel is in het plangebied woningen te realiseren. De ruimtelijke invulling van dit woongebied zal aansluiten bij de wijken Stommeer en overwegend bestaan uit grondgebonden woningen.’

Het deelgebied Zwarteweg is onderdeel van het project “De Tuinen van Aalsmeer”. Het totale project richt zich op de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en de invulling van de onbebouwde gebieden die direct aan de Burgemeester Kasteleinweg grenzen.

Wat is een startnotitie?

De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. Daarnaast worden in de startnotitie voorwaarden gesteld aan de architectuur en beeldkwaliteit en zijn voorwaarden gesteld aan het parkeren.

Meer informatie

Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Startnotitie Zwarteweg naar gemeenteraad voor besluitvorming

Op 28 juli 2015 heeft het college besloten de ‘Startnotitie Zwarteweg’ ter besluitvorming voor te leggen aan gemeenteraad. De planning is dat deze startnotitie in de gemeenteraad van september 2015 behandeld wordt. Dinsdag 9 juni 2015 had het College van Burgemeester en Wethouders de concept startnotitie Zwarteweg al vrijgegeven voor … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: