001 - Escaperoom aglemeen
Een nieuwe veiligheidsindex voor de regio Amsterdam-Amstelland

Een nieuwe veiligheidsindex voor de regio Amsterdam-Amstelland


Geplaatst op: 12 augustus 2015

Op dinsdag 11 augustus verschijnt de regionale Veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland. Deze nieuwe index vervangt de Amsterdamse veiligheidsindex en de separate Amstellandgemeente veiligheidsindex. De regionale index brengt in kaart hoe het met de veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland is gesteld.

Buurten vergelijken
De regio Amsterdam-Amstelland is verdeeld in Amsterdam en vijf regiogemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) en bestaat uit 104 buurtcombinaties. Met de index krijgen alle buurten in de regio een cijfer waardoor ze onderling vergelijkbaar worden. De veiligheidsindex bundelt informatie en brengt eenheid in cijfers. In de index zijn tot nu toe de cijfers over 2014 en de eerste vier maanden van 2015 opgenomen.

Drie deelindexen
De vernieuwde index geeft één overall regionaal veiligheidscijfer weer. Dat cijfer is opgebouwd uit drie deelindexen:

  • Index Criminaliteit: bestaande uit politiecijfers over High Impactcriminaliteit, (zoals overvallen, straatroven en bedreiging) en High Volumecriminaliteit (zoals zakkenrollerij en fietsdiefstal) evenals antwoorden op vragen uit de Veiligheidsmonitor over ervaren slachtofferschappen van criminaliteit.
  • Index Overlast: gebaseerd op politiecijfers en antwoorden van respondenten op vragen uit de Veiligheidsmonitor over personenoverlast, bijvoorbeeld jeugdoverlast, geluidsoverlast; en over verloedering, zoals vernielingen en zwerfvuil.
  • Index Onveiligheidsbeleving: gebaseerd op enquêtegegevens uit de Veiligheidsmonitor met onderzoeksvragen over de beleving van (on)veiligheid.

Het gemiddelde van deze cijfers bepaalt het overall veiligheidsindexcijfer van een buurtcombinatie.

Basisjaar
De index wordt drie keer per jaar berekend en gaat altijd over een periode van twaalf maanden, waarbij 2014 het basisjaar is.
In 2014 is de veiligheidsindex van de regio Amsterdam-Amstelland berekend en het gemiddelde is gesteld op 100. Dit cijfer is opgebouwd uit drie deelindexen: criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving. Iedere buurt wordt vergeleken met dit gemiddelde en afgezet tegen de basiswaarde 100. Zo is eenvoudig te zien wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van veiligheid én welke buurten hoger of lager scoren dan het gemiddelde.

Vernieuwing
Sinds de eerste publicatie van de Amsterdamse veiligheidsindex in 2003, zijn de maatschappelijke opvattingen over veiligheid veranderd. Zo is bijvoorbeeld jeugdoverlast de afgelopen jaren hoog op de agenda gekomen en zijn er in de regio nieuwe prioriteiten geformuleerd op het gebied van veiligheid. De nieuwe regionale veiligheidsindex sluit daarop aan. Ook sluit de nieuwe veiligheidsindex beter aan op vernieuwde (landelijke) registratiesystemen en andere meetmethoden.

Burgemeester Jeroen Nobel: “De regionale veiligheidsindex maakt het mogelijk om de eerste periode van 2015 te vergelijken met het regiogemiddelde van 2014. De index laat het beeld zien dat de onveiligheidsbeleving in de regio is verbeterd. Uit de Veiligheidsrapportage komt naar voren dat het goed gaat met de veiligheid in Aalsmeer. De veiligheidsindex geeft aan dat alle Aalsmeerse buurten goed tot zeer goed scoren. Daarnaast laten lokale politiecijfers een daling zien van het totaal aantal misdrijven. Zo zijn de aantallen (winkel)diefstallen, mishandelingen, vernielingen, jeugdoverlast en drugshandel afgenomen. Alleen het aantal inbraken uit of van motorvoertuigen is toegenomen. De politie heeft hier extra aandacht voor. Ook is de Politie Aalsmeer het zogenaamde ‘Zomeroffensief’ gestart om het aantal inbraken en insluipingen in de vakantieperiode te verkleinen. Daarnaast wil de politie de burgerparticipatie via social media vergroten. De gemeente ondersteunt de bewustwordingscampagnes van de politie met haar eigen communicatiemiddelen.”

Regionale Veiligheidsindex online
De regionale veiligheidsindex is te raadplegen op: www.amsterdam.nl/veiligheid.

 


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Een nieuwe veiligheidsindex voor de regio Amsterdam-Amstelland

Op dinsdag 11 augustus verschijnt de regionale Veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland. Deze nieuwe index vervangt de Amsterdamse veiligheidsindex en de separate Amstellandgemeente veiligheidsindex. De regionale index brengt in kaart hoe het met de veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland is gesteld. Buurten vergelijkenDe regio Amsterdam-Amstelland is verdeeld in Amsterdam en vijf regiogemeenten … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: