001 -Family
Bewonersavond woensdag 2 september 20.00 uur in gemeentehuis Aalsmeer

Bewonersavond woensdag 2 september 20.00 uur in gemeentehuis Aalsmeer


Geplaatst op: 24 augustus 2015

Start participatie rond concept startnotitie Polderzoom

Dinsdag 28 juli 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de concept startnotitie Polderzoom vrijgegeven voor inspraak. Om iedereen hierover te informeren organiseert de gemeente op 2 september van 20.00 uur tot 21.30 (inloop vanaf 19.30 uur) in het gemeentehuis. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom.

Het deelgebied Polderzoom is onderdeel van het project “De Tuinen van Aalsmeer” en ligt in het gedeelte achter de Stommeerkade (gedeelte tussen Burgemeester Kasteleinweg en de Aalsmeerderweg). Het totale project richt zich op de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en de invulling van de onbebouwde gebieden die direct aan de Burgemeester Kasteleinweg grenzen.

Wethouder Jop Kluis: ‘Het doel is in het deelgebied woningen te realiseren. De ruimtelijke invulling van dit woongebied zal aansluiten bij de wijk Stommeer en overwegend bestaan uit grondgebonden woningen.’

Wat is een startnotitie?
De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. Daarnaast worden in de startnotitie bijvoorbeeld voorwaarden gesteld aan de architectuur en beeldkwaliteit en zijn voorwaarden gesteld aan het parkeren.

Geef uw reactie!
Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belanghebbenden voordat ze de startnotitie definitief vaststellen. Van 26 augustus tot en met 16 september 2015 ligt de concept startnotitie ter inzage op het gemeentehuis. De adviezen en reacties kunnen op de bewonersavond van 2 september worden ingediend.

Mocht u geen tijd hebben om naar de informatieavond te komen kunt u tot en met 16 september 2015 ook schriftelijk uw reactie sturen naar: Het College van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v concept startnotitie Polderzoom fase 1 of via een e-mail naar: projecten.aalsmeer@amstelveen.nl onder vermelding van: ‘Reactie startnotitie Polderzoom fase 1’.

Na 16 september 2015 worden de reacties verwerkt en wordt de startnotitie met alle adviezen en inspraakreacties ter vaststelling voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders en vervolgens aan de gemeenteraad. Daarna start het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan dat later dit jaar in procedure zal worden gebracht.

Meer informatie
De concept Startnotitie is vanaf 26 augustus 2015 te downloaden op: www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Bewonersavond woensdag 2 september 20.00 uur in gemeentehuis Aalsmeer

Start participatie rond concept startnotitie Polderzoom Dinsdag 28 juli 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de concept startnotitie Polderzoom vrijgegeven voor inspraak. Om iedereen hierover te informeren organiseert de gemeente op 2 september van 20.00 uur tot 21.30 (inloop vanaf 19.30 uur) in het gemeentehuis. Iedereen die hierbij Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: