001 -Family
Burgemeester Divendal over opvang vluchtelingen in De Ronde Venen

Burgemeester Divendal over opvang vluchtelingen in De Ronde Venen


Geplaatst op: 11 september 2015

De afgelopen weken krijg ik veel vragen over de vluchtelingenproblematiek. De oproep van het kabinet aan 'stoere wethouders en burgemeesters' én de continue stroom van afschuwelijke berichten en beelden zijn hier de aanleiding voor: bootvluchtelingen voor de Italiaanse kust, vluchtelingen op de Griekse eilanden, bij Calais of in Hongarije, de verschrikkelijke gevolgen van mensenhandel. Het is bijna niet te bevatten. Hoe je ook denkt over de noodzakelijke opvang aan de grenzen van Europa, het handelen van de Europese landen of de toename van het aantal vluchtelingen in Nederland, het doet een appèl op veel mensen om te kijken op wat voor manier je zelf een positieve bijdrage kunt leveren om het leed te verzachten.

In deze vragenrubriek van De Groene Venen zal ik ingaan op wat feiten over de opvang binnen onze gemeente en de vragen die aan mij zijn gesteld.

“Het rijk is op zoek naar meer opvangplekken. Om wat voor soort opvang gaat het eigenlijk?”
Bij het zoeken naar opvangplekken wordt een onderscheid gemaakt tussen plaatsen waar grote groepen vluchtelingen (asielzoekers) worden opgevangen en plaatsen voor zogenoemde statushouders (mensen die in Nederland mogen blijven).

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is momenteel vooral op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden voor grootschalige opvang. Het gaat dan om (leegstaande) panden, recreatieparken, sporthallen en dergelijke waar honderden mensen terecht kunnen.
Voor de 'doorstroming' van mensen die in Nederland mogen blijven heeft het rijk met de gemeenten afspraken gemaakt over de taakstelling voor de individuele gemeenten. In de 1e helft van 2015 moest onze gemeente 35 mensen een plek bieden, voor de 2e helft gaat het om 38 mensen. In de 1e helft zijn er al 38 mensen opgevangen binnen de gemeente. Het rijk zal meer plekken voor statushouders nodig hebben, zodat er dan meer ruimte vrijkomt in de grootschalige asielzoekerscentra. Omdat de hoeveelheid sociale woningbouw beperkt is (en ook inwoners vanuit de eigen regio hiervoor op wachtlijsten staan) wordt er nagedacht over huisvesting in panden die oorspronkelijk niet hiervoor zijn bestemd (zoals kantoorpanden).

“Wat kan de gemeente De Ronde Venen hierin betekenen?”
Op het eerste gezicht hebben wij geen bestaande ruimte beschikbaar voor de grootschalige opvang, er zijn bijvoorbeeld geen lege kazernes of kloosters binnen onze gemeente, of recreatieparken die leeg staan. Juist daarom is het college aan het uitzoeken wat eventueel wél tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Als de vraag komt voor kleinschalige opvang voor asielzoekers, is het goed te weten wat hierin onze (on)mogelijkheden zijn, of wat wij zelf kunnen aanbieden. Naast deze mogelijke uitbreiding onderzoekt de wethouder volkshuisvesting op wat voor creatieve manier het aantal plekken voor statushouders wellicht kan worden uitgebreid. Wanneer concrete mogelijkheden lijken te gaan ontstaan zullen wij dat vanzelfsprekend in overleg met de gemeenteraad en omwonenden nader verkennen. Ik ben van mening dat wij dit met een positieve intentie moeten bekijken. Misschien heeft u zelf ook nog suggesties.

“Is het een idee om meer gezinnen met jonge kinderen in de gemeente te huisvesten? In de gemeente worden al jaren te weinig kinderen geboren, dat gaat een probleem opleveren voor scholen en sportverenigingen. Zijn bovenstaande problemen niet goed met elkaar te combineren?”
De statushouders die wij moeten huisvesten worden aangemeld bij de gemeente vanuit het COA. Wij kunnen geen voorkeur aangeven als het gaat om de grootte van een gezin. Wij moeten bijvoorbeeld ook alleenstaanden huisvesten. Overigens zijn er het laatste jaar relatief gezien veel plekken voor gezinnen ingevuld.

“Hoe worden de vluchtelingen in onze gemeente begeleid?”
Stichting Vluchtelingenwerk De Ronde Venen doet in opdracht van de gemeente de begeleiding. Vrijwilligers en taalcoaches vangen de mensen op, maken ze wegwijs in de gemeente en helpen hen bij het leren van de Nederlandse taal. Ook de basisscholen en het VeenLanden College hebben natuurlijk hun rol als het gaat om kinderen die naar school gaan.

“Kunnen wij concreet helpen of op een andere manier meewerken aan een beter bestaan voor mensen op de vlucht?”
Deze concrete vraag komt van een plaatselijke kerkgemeenschap die mensen en middelen beschikbaar wil stellen bij de opvang van vluchtelingen in onze regio. Op dit moment is niet duidelijk of en wanneer er meer mensen in onze gemeente zullen worden opgevangen. Vluchtelingenwerk De Ronde Venen zal alle hulp kunnen gebruiken en kan daarnaast 'doorgeefluik' zijn voor iedereen die iets wil doen voor deze nieuwe inwoners van onze gemeente. Heel concreet zoekt Vluchtelingenwerk nu mensen die maatschappelijk begeleider voor de statushouders zouden willen worden. Ze hebben hier een tekort aan in verband met de toename van statushouders.

Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich melden bij Stichting Vluchtelingenwerk De Ronde Venen, Eendracht 6, Mijdrecht, tel. 0297 283605 of derondevenen@vwmn.nl. Vluchtelingenwerk is in verschillende kernen in onze gemeente actief.

Ook wordt de vraag gesteld of in onze gemeente financiële middelen beschikbaar zijn voor mensen die dat nu nodig hebben, of we dat bruikbaar kunnen maken voor het vreselijke dat zich nu aan de grenzen van West-Europa afspeelt.

Wanneer mensen de hulpverlening aan de grenzen van Europa financieel willen ondersteunen, dan kan dat door een donatie te doen aan Stichting Vluchteling, rekening 999. Zij helpen met water, voedsel, onderdak en medische zorg. Andere organisaties die dit doen zijn onder andere het Nederlandse Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen.

Tot slot wil ik u graag nog wijzen op vijf websites waarop veel informatie te vinden is over hulp aan vluchtelingen. Zoals wat erbij komt kijken als u in uw eigen huis opvang wilt bieden aan één of meerdere vluchtelingen. En wanneer u bijvoorbeeld goederen wilt schenken of actie wilt ondernemen.

Op de website www.coa.nl van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) staan antwoorden op veelgestelde vragen over de vluchtelingenstroom. Via een contactformulier kunt u ook vragen stellen of u kunt bellen op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 14.00 uur met de afdeling publieksvoorlichting T. 088 7157000. Andere websites met veel informatie zijn:

www.gastgezinvoorvluchteling.nl (particulier initiatief)
www.ikwilietsdoenvooreenvluchteling.nl (particulier initiatief)
www.vluchtelingenwerk.nl (de site van Vluchtelingenwerk Nederland)
www.vluchteling.nl (dit is één van de organisaties die directe hulp verleent bij acute nood)

Bron: De Groene Venen 11-09-2015


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: De Groene Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Burgemeester Divendal over opvang vluchtelingen in De Ronde Venen

De afgelopen weken krijg ik veel vragen over de vluchtelingenproblematiek. De oproep van het kabinet aan 'stoere wethouders en burgemeesters' én de continue stroom van afschuwelijke berichten en beelden zijn hier de aanleiding voor: bootvluchtelingen voor de Italiaanse kust, vluchtelingen op de Griekse eilanden, bij Calais of in Hongarije, de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: