Programmabegroting 2016 Aalsmeer bekend

Programmabegroting 2016 Aalsmeer bekend


Geplaatst op: 22 september 2015

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer heeft haar financiën goed op orde. Zij presenteert voor 2016 -2019 een sluitende begroting met zelfs een klein overschot en ruimte om naast haar reguliere taken te investeren in economie, wonen, voorzieningen en de buitenruimte, speerpunten uit het collegeprogramma.

De programmabegroting 2016 is de uitwerking van de in juli 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Lentenota. De begroting geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente en de reserves die zij heeft om risico’s op te vangen.

Jeroen Nobel, burgemeester van Aalsmeer, spreekt van een evenwichtige begroting. “We hebben voldoende ruimte om onze taken goed uit te voeren - zowel in de zorg als bijvoorbeeld in de buitenruimte - en om te investeren in nieuwe projecten. Daarnaast stellen wij voor de opbrengsten van de precario op kabels en leidingen te reserveren om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.”

Transformatie in de zorg
Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente er een aantal zorgtaken bij. Zij heeft zich samen met haar partners op deze taken voorbereid en diverse pilots gedaan om bewoners in 2016 en daarna van goede zorg te blijven voorzien. Daarbij zoekt zij naar kansen voor vernieuwing. Dit jaar zijn het sociaal team en het sociaal loket geëvalueerd. In 2016 werkt de gemeente samen met de partners aan verdere verbetering. Verder start de gemeente in 2016 met een pilot dagstructurering als inloopvoorziening in de wijk en de inrichting van woonservicezones. In de jeugdzorg ligt het accent op vernieuwing, zoals alternatieven voor residentiële hulp (opname in instellingen) en een nieuwe aanpak bij vechtscheidingen en bij problemen die over meerdere generaties spelen, meer aandacht voor vroegsignalering en het tegengaan van jeugdoverlast.

Investeren in voorzieningen en openbare ruimte
In 2016 krijgen de collegeplannen om nieuwe voorzieningen te creëren en de achterstanden in het onderhoud van de buitenruimte in te halen hun beslag. De sportcomplexen Beethovenlaan en Calslagen worden medio 2016 opgeleverd. Daarnaast start de gemeente met de bouw van de sporthal in Hornmeer. Ook de herinrichting van het Hornmeerpark en het Seringenpark staan voor 2016 op de agenda.

Economie, recreatie en toerisme: Aalsmeer op de kaart zetten
De eerste helft van 2016 biedt de gemeente samen met ondernemers de economische visie en uitvoeringsagenda aan. Doel is Aalsmeer economisch als centrum van de sierteelt, logistiek, kennis en innovatie steviger op de kaart te zetten. Op de uitvoeringsagenda staan onder meer aanpak winkelleegstand en herbestemming van oude bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden. Daarnaast wil de gemeente in 2016 de recreatievisie en uitvoeringsagenda aan de raad presenteren.

Start woningbouw
In 2016 zet de gemeente met kracht haar woningbeleid voort. Er worden met name projecten gerealiseerd voor ouderen (senioren- en zorgwoningen) en starters. Bij het uitvoeringsplan heroriëntatie gemeentelijk vastgoed kijkt de gemeente of overblijvende panden geschikt zijn voor bijvoorbeeld jongerenhuisvesting.

Schiphol
De ontwikkeling van Schiphol is van groot belang voor Aalsmeer, zowel economisch als qua leefbaarheid. Het college is stevig aan het lobbyen om de voorgestelde wijzigingen in de wetgeving (LIB) tegen te gaan, omdat die de ontwikkelingsmogelijkheden voor Aalsmeer ernstig belemmeren.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Programmabegroting 2016 Aalsmeer bekend

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer heeft haar financiën goed op orde. Zij presenteert voor 2016 -2019 een sluitende begroting met zelfs een klein overschot en ruimte om naast haar reguliere taken te investeren in economie, wonen, voorzieningen en de buitenruimte, speerpunten uit het collegeprogramma. De programmabegroting 2016 is de uitwerking … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: