001 -Family
Stappenplan voor inrichting Koningin Máximalaan (N196)

Stappenplan voor inrichting Koningin Máximalaan (N196)


Geplaatst op: 2 oktober 2015

Uithoorn - Op 8 oktober 2015 draagt de provincie Noord-Holland de Koningin Máximalaan (N196) over aan de gemeente Uithoorn. Beide partijen zijn het eens geworden over de voorwaarden waaronder dat gebeurt. De Prinses Irenebrug blijft in eigendom en beheer van de provincie Noord-Holland. Vanaf het moment van overdracht staat het de gemeente vrij de weg in te richten en te beheren op de door haar gewenste wijze. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor een stappenplan vastgesteld.

Doorgaand verkeer weren
Het doel van Uithoorn is altijd geweest om het doorgaand autoverkeer zo snel als mogelijk uit het dorpscentrum te weren om de leefbaarheid, levendigheid, veiligheid en bereikbaarheid te vergroten. Eerder onderzoek toonde aan dat de gemeente dan rigoureuze maatregelen moet nemen.

Omdat de definitieve inrichting van het gebied tussen Prinses Irenebrug en Thamerlaan/Laan van Meerwijk nog even op zich laat wachten, neemt de gemeente zo snel mogelijk maatregelen om doorgaand verkeer te ontmoedigen. Daarnaast worden verkeersmaatregelen voorbereid om een tijdelijke inrichting van de N196 ter hoogte van de Dorpsstraat mogelijk te maken waarmee doorgaand verkeer wordt geweerd. Na afronding van de inspraakprocedure voor de diverse verkeersbesluiten neemt het college een besluit over het daadwerkelijk tijdelijk inrichten van de weg. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de wijziging van de verkeersituatie op het wegvak tussen Prinses Irenebrug en Thamerlaan/Laan van Meerwijk in drie stappen te doen.

Stap 1
Stap 1 heeft twee onderdelen. Op de eerste plaats wordt een aantal acties uitgevoerd waarvoor geen verkeersbesluiten noodzakelijk zijn. Zo worden de verkeerslichten bij de voetgangersoversteek ter hoogte van de Dorpsstraat op aanbod afgesteld: het voetgangerslicht staat altijd op groen tot zich een auto aandient. Ook de verkeerslichten bij de kruising met de Laan van Meerwijk worden aangepast en waar mogelijk de belijning van de weg. Deze aanpassingen worden in oktober en november gedaan.

Het tweede onderdeel is het nemen van onder meer verkeersbesluiten die nodig zijn om het wegdeel tijdelijk in te richten. Voor deze verkeersbesluiten geldt een inspraakprocedure, de start hiervan staat gepland in november 2015. In het najaar van 2014 heeft het college een ontwerp voor de tijdelijke inrichting van het wegvak tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk/Thamerlaan vastgesteld vooruitlopend op de overdracht.

Stap 2
Stap 2 is het daadwerkelijk aanleggen van de tijdelijke inrichting. Dat gebeurt nadat de procedures uit stap 1 zijn afgerond. Voordat met de uitvoering wordt begonnen, maakt de gemeente de afweging of de investeringen opwegen tegen de periode waarvoor dit wordt aangelegd. Dit is afhankelijk van de proceduretijd in stap 1 en het realiseren van de definitieve inrichting in stap 3.

Stap 3
Stap 3 is het realiseren van de definitieve inrichting bij de uitbreiding van het winkelcentrum en de aanleg van een nieuw dorpsplein.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Uithoorn

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Stappenplan voor inrichting Koningin Máximalaan (N196)

Uithoorn - Op 8 oktober 2015 draagt de provincie Noord-Holland de Koningin Máximalaan (N196) over aan de gemeente Uithoorn. Beide partijen zijn het eens geworden over de voorwaarden waaronder dat gebeurt. De Prinses Irenebrug blijft in eigendom en beheer van de provincie Noord-Holland. Vanaf het moment van overdracht staat het … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: