001 - Escaperoom aglemeen
Brandbrief over gevolgen echtscheidingen bevestigt ChristenUnie-SGP

Brandbrief over gevolgen echtscheidingen bevestigt ChristenUnie-SGP


Geplaatst op: 13 oktober 2015

De Ronde Venen - Op vrijdag 9 oktober werd door een aantal deskundigen in de jeugdhulp en op het gebied van echtscheidingen een brandbrief afgegeven aan voorzitter van het regionaal overleg Sociaal Domein van de VNG. Daarin roepen de deskundigen gemeenten op voorlichting en hulpverle-ning te bieden aan jonge ouders, hen te begeleiden als een scheiding onvermijdelijk is en om te ondersteunen bij de vorming van een stiefgezin.

De brandbrief is een initiatief van een aantal deskundigen en zeven maatschappelijke organisaties, zoals Villa Pinedo, NGN (Stichting voor stiefgezinnen), Nederlandse Family mediators, vFAs (vereni-ging scheidingsadvocaten), het Nederlands Jeugdinstituut en enkele particuliere organisaties.

De ChristenUnie-SGP De Ronde Venen is bijzonder blij met dit initiatief. “Het onderschrijft onze opvat-tingen dat ook de gemeente hier een rol heeft” aldus Wim Stam, fractievoorzitter. “Wij pleiten al een aantal jaren voor concreet gemeentelijke beleid, eerste kleine stappen zijn gezet, maar dat mag best een tandje hoger”.

De gemeente is daar overigens belanghebbende bij omdat zo de als maar stijgende kosten voor jeugdzorg kan worden teruggedrongen. In ons land hebben jaarlijks ca 70.000 kinderen te maken met een echtscheiding, vaak ook een vechtscheiding. Jeugdhulpverleners geven aan dat 70-90% van de jongeren die zij in traject hebben uit een (echt)scheidingssituatie komen en dat dit één van de oorza-ken is van de toename van de jeugdhulp.

Om concrete informatie en ideeën te verzamelen heeft de ChristenUnie-SGP fractie afgelopen zomer ook een werkconferentie verzorgd waar met raadsleden uit de regio hierover is nagedacht. Dit heeft inmiddels geleid tot een handreiking van het landelijk partijbureau van de ChristenUnie, waar in meer-dere gemeenten ChristenUnie-fracties mee aan de slag gaan.

“Ook wij zijn nu bezig met het uitwerken van concrete ideeën” aldus Stam “en we hebben daar met enkele maatschappelijke partijen ook inmiddels contact over gelegd”.

Wat de ChristenUnie-SGP betreft is dat een benadering die verder in het Jeugd- en gezinsbeleid wordt doorgevoerd. Heel concreet denken we aan het inbedden van een voorlichtingsmoment als onderdeel van de zwangerschapscursussen over wat het gezinsuitbreiding voor invloed heeft op je relatie. “Hoe hou je je relatie ook goed en leuk als er zo’n handenbindertje bijkomt” aldus Stam. Dat idee sluit ook aan bij de voorstellen die in de brandbrief worden genoemd. “Het zou goed zijn als het normaal wordt dat mensen in een vroeg moment al advies vragen of krijgen, nog voor er problemen zijn” vervolgt Stam. “Dat vergt ook een omdenken in onze samenleving, maar wij zijn van mening dat dit nodig is om veel jeugdleed te voorkomen”.

Zoals in de brandbrief ook wordt aangegeven, is de problematiek die achter scheidingen wegkomt fors. Naast de grote aantallen kinderen die ermee te maken hebben en de gevolgen daarvan (zie de brandbrief), kun je ook denken aan huiselijk geweld, ziekteverzuim, financiële problemen zoals schul-den en afhankelijk zijn van een uitkering en extra beslag op de (sociale) woningvoorraad. Er zijn dus ook veel andere belanghebbenden. Naast het gezin zelf en de gemeente kun je ook denken aan de woningbouwvereniging, de banken, werkgevers, huisartsen, politie, jeugdzorg, etc…

De ChristenUnie-SGP fractie hoop van harte op een open houding vanuit de samenleving en de (loka-le) politiek voor initiatieven op dit terrein.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Brandbrief over gevolgen echtscheidingen bevestigt ChristenUnie-SGP

De Ronde Venen - Op vrijdag 9 oktober werd door een aantal deskundigen in de jeugdhulp en op het gebied van echtscheidingen een brandbrief afgegeven aan voorzitter van het regionaal overleg Sociaal Domein van de VNG. Daarin roepen de deskundigen gemeenten op voorlichting en hulpverle-ning te bieden aan jonge ouders, … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: