De Baat (2e)
Stuurgroep Uithoornlijn kiest voor verdere uitwerking tram

Stuurgroep Uithoornlijn kiest voor verdere uitwerking tram


Geplaatst op: 12 november 2015

Uithoorn - De stuurgroep Uithoornlijn kiest ervoor het onderzoek (planstudie) naar de mogelijke aanleg van de Uithoornlijn (doortrekking van de vernieuwde Amstelveenlijn naar Uithoorn) voort te zetten voor het tracé over de Spoordijk met een halte bij Aan de Zoom en bij busstation Uithoorn. Aan de keuze van de stuurgroep ligt een aantal onderzoeken ten grondslag: Nut en noodzaak, Bus of tram, Tracékeuze en Haltes. De komende maanden wordt onderzoek gedaan naar aanvullend busvervoer en naar het mogelijke eindpunt: busstation Uithoorn of het dorpscentrum. Een besluit over de mogelijke doortrekking van de Uithoornlijn volgt in de zomer van 2016 als alle onderzoeken zijn afgerond.

Betrokkenheid bewoners
Met direct aanwonenden zijn gesprekken gaande over mogelijke ontwerpoplossingen voor de inpassing van de trambaan. Dit met de kanttekening dat een besluit over de aanleg nog niet is genomen. Tijdens de eerste gespreksronde en inloopbijeenkomst met omwonenden in het voorjaar van 2015 bleek dat er veel vragen waren over de redenen van een eventuele doortrekking van de tram, de gevolgen voor het busvervoer, de keuze voor het tracé en de haltes. De hierboven genoemde onderzoeken geven antwoord op deze vragen. De komende periode zijn er vervolggesprekken over de inpassing van de trambaan waarin onder meer geluid en verlies van privacy aan de orde komen.

Besluit zomer 2016
Het totale onderzoek moet leiden tot een besluit waarin wordt vastgesteld of de Uithoornlijn haalbaar, maakbaar, betaalbaar en wenselijk is. In het voorjaar van 2016 is er een consultatieronde over alle onderzoeken en het inpassingsontwerp. Eenieder kan dan reageren op de voorliggende stukken. De reacties worden gebundeld en aangeboden aan de vier partijen die een besluit moeten nemen: de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen, de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Inloopbijeenkomst 19 november
Op 19 november is er een inloopbijeenkomst over de onderzoeksresultaten en de stand van zaken in de planstudie. Deze bijeenkomst is van 17.00 tot 21.00 in de Thamerkerk aan de Amsteldijk-Noord in Uithoorn.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Uithoorn

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Stuurgroep Uithoornlijn kiest voor verdere uitwerking tram

Uithoorn - De stuurgroep Uithoornlijn kiest ervoor het onderzoek (planstudie) naar de mogelijke aanleg van de Uithoornlijn (doortrekking van de vernieuwde Amstelveenlijn naar Uithoorn) voort te zetten voor het tracé over de Spoordijk met een halte bij Aan de Zoom en bij busstation Uithoorn. Aan de keuze van de stuurgroep … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: