001 -Family
Overleggroep Zwanenpark Vinkeveen zoekt mensen met kennis, ideeën en tijd

Overleggroep Zwanenpark Vinkeveen zoekt mensen met kennis, ideeën en tijd


Geplaatst op: 17 december 2015

Het begon allemaal met een stel jongens, beginnende tieners nog, die behoorlijk fanatiek gebruik maken van de skatevoorziening in het Zwanenpark maar wel met een aantal klachten rondliepen. Terechte klachten. Over hondenpoep op de baan en het aangrenzende grasveld, over de plassen water die blijven staan op het grasveld waardoor voetballen er onmogelijk is.

In plaats van de kop in de wind te gooien, zoals veel leeftijdsgenootjes zouden doen, toonden ze initiatief. Ze kwamen met een door henzelf opgesteld verbeteringsplan. Het plan voorzag in een gewenste uitbreiding van de skatebaan, de aanleg van twee trapveldjes, speelvoorzieningen voor jongere kinderen, zitgelegenheid voor ouders en een hek rond het gehele terrein om honden (poep) te weren. Nadat zij hun voorstellen achtereenvolgens hadden gepresenteerd aan Wethouder Dijkstra en het Bewonersplatform InVinkeveen hebben ze hun voorstellen door middel van een inloopbijeenkomst in de Pijlstaartschool voorgelegd aan de buurtbewoners. Het merendeel van de bewoners reageerde positief op de voorstellen en sprak hun lof uit voor het getoonde initiatief van de jongeren. Hier en daar waren er ook wel op- en aanmerkingen op de plannen en er waren ook veel klachten over het park zelf; te donker, saai, te nat, niet leuk, niet uitnodigend onbruikbaar grasveld, slecht onderhouden perken en slechte paden, onveilig, etc.

Een aantal bewoners toonde zich bereid om met de jongeren verder aan de slag te gaan. Een nieuwe bijeenkomst volgde in september. En tijdens het laatst gehouden overleg eind november zijn de uitkomsten van tussentijds uitzoekwerk en overleg besproken. Dat leidde tot niet veel meer dan de constatering dat er een aantal verschillende en soms conflicterende wensen en plannen op tafel liggen en vooral dat er geen geld is. En dat elke investering in welke voorzieningen - hekwerk, uitbreiding skatebaan, of wat dan ook - weggegooid geld is omdat het park toe is aan een grondige renovatie. Het enige bereikte concrete resultaat is dat de gemeente DRV wel een probleem aan de huidige skatebaan heeft laten verhelpen. Wat natuurlijk toch een resultaatje mag worden genoemd en waar de gebruikers, de jeugdige skaters wel erg blij mee zijn.

Maar het gezelschap dat op 26 november weer bij elkaar kwam wil meer. En waar geld een majeur struikelblok vormt is het belangrijk dat geen geld wordt weggegooid aan nutteloze of tijdelijke zaken. Er zal eerst een totaal plan moeten komen voor renovatie en herinrichting van het Zwanenpark. Een plan waarin de wensen en belangen van alle betrokkenen worden afgewogen. Het zit er niet naar uit dat het gehele plan ineens uitgevoerd kan worden om de simpele reden dat er niet genoeg geld beschikbaar zal zijn. Als er een definitief plan is dan zullen in overleg met de gemeente prioriteiten gesteld moeten worden met betrekking tot een uitvoering in fases.

Het gezelschap dat bijeen was wil dus verder met het Zwanenpark. Ook de aanwezige jongeren spraken uit er mee verder te willen ondanks het gegeven dat het best wel enig tijd kan gaan duren voordat er ook maar een spade de grond in gaat. Want het gaat niet alleen om henzelf maar ook om broertjes, zusjes van henzelf en van vrienden, buurtgenoten etc.
Zo’n plan maken lukt niet in een breed gezelschap. Het idee is dan ook om een relatief klein aantal mensen te vragen zich daarover te buigen. Dat zullen wel mensen moeten zijn die beschikken over tijd om aan zo’n ontwikkelingsplan te kunnen werken en er ook inhoudelijk iets aan toe te voegen hebben. Het gaat tenslotte niet alleen om het bundelen van wensen, maar er moet ook worden nagedacht over de waterhuishouding, de onderhoudskosten, de natuurwaarde van het park, de veiligheid en de gebruiksmogelijkheden. Uiteraard zal ook de gemeente bereid gevonden moeten worden om medewerking te verlenen (o.a. kennis, zeggenschap, geld).

De Overleggroep Zwanenpark Vinkeveen doet dan ook via deze weg een oproep aan mensen die vanuit hun interesse en achtergrond denken een bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van een totaalplan voor de herinrichting van het Zwanenpark. Belangstelling? Stuur een email naar Inge Gransbergen-Hafkamp (inge.hafkamp@planet.nl) en vermeld ‘deelname Zwanenpark’ in de onderwerp regel. U wordt dan uitgenodigd voor een bijeenkomst in januari 2016.

Tijdens de Nieuwjaars receptie van B&W in de Boei op 8 januari zal door de jongens, waar het allemaal mee is begonnen, de kraam van bewonersvereniging Zuiderwaard worden bemand. Zij zullen daar hun aandeel in de plannen presenteren. Ook daar is inbreng en aanmelden voor deelname mogelijk.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Overleggroep Zwanenpark Vinkeveen zoekt mensen met kennis, ideeën en tijd

Het begon allemaal met een stel jongens, beginnende tieners nog, die behoorlijk fanatiek gebruik maken van de skatevoorziening in het Zwanenpark maar wel met een aantal klachten rondliepen. Terechte klachten. Over hondenpoep op de baan en het aangrenzende grasveld, over de plassen water die blijven staan op het grasveld waardoor … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: