001 -Family
Provincie heeft vertrouwen in financiële aanpak gemeente De Ronde Venen

Provincie heeft vertrouwen in financiële aanpak gemeente De Ronde Venen


Geplaatst op: 20 december 2015

Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben vertrouwen in de manier waarop De Ronde Venen de komende jaren de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht wil brengen. Dat schijven GS in een brief aan de gemeenteraad. Punt van zorg voor de provincie vormen wel de investeringen die nodig zijn in wegen- en groenonderhoud.

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft op 5 november de begroting voor 2016 vastgesteld. Om de financiën de komende jaren in evenwicht te krijgen, wordt een aantal bezuinigingen voorgesteld en zijn lasten voor inwoners licht verhoogd. De provincie vindt deze aanpak reëel en schrijft dat de gemeente zich baseert op realistische cijfers. Gezien de omvang van de maatregelen, zal de provincie de ontwikkelingen in de gemeente wel volgen.

Punt van zorg is wat de provincie betreft de druk op de budgetten voor het onderhoud van openbaar groen en wegen. De gemeentelijke financiën staan niet toe dat die budgetten worden verruimd. De gemeente geeft prioriteit aan herstel van de algemene reserves (de gemeentelijke spaarpot). Op die manier wordt ruimte gecreëerd om in de toekomst de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. De provincie heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Ook spreekt de provincie haar waardering uit voor de wijze waarop de begroting inzicht biedt. Lezers kunnen zich daardoor een goed beeld vormen van de financiële situatie van de gemeente.

De provincie heeft als taak toezicht te houden op de financiën van gemeenten. Dat gebeurt onder andere door de financiële situatie van de gemeente te beoordelen op basis van (meerjaren)begrotingen en jaarrekeningen. Hierbij wordt onder andere gekeken of de begroting en het meerjarenperspectief op orde is, of alle noodzakelijke uitgaven in de begroting zijn opgenomen en of de bedragen reëel zijn.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Provincie heeft vertrouwen in financiële aanpak gemeente De Ronde Venen

Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben vertrouwen in de manier waarop De Ronde Venen de komende jaren de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht wil brengen. Dat schijven GS in een brief aan de gemeenteraad. Punt van zorg voor de provincie vormen wel de investeringen die nodig zijn in … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: