001 - Homan Zonnepanelen

Wethouder Verburg bedankt Marrien Muilwijk voor inzet voor Greenport Aalsmeer


Geplaatst op: 5 december 2012

Op 29 november heeft Wethouder Economische Zaken Ad Verburg namens het college van B&W van Gemeente Aalsmeer Marrien Muilwijk bedankt voor zijn inzet voor Greenport Aalsmeer. Hij zat net als Wethouder Verburg in de stuurgroep die strategische beslissingen neemt over Greenport Aalsmeer. Wethouder Verburg, ook Bestuurlijke trekker Convenant huisvesting arbeidsmigranten en voor arbeidsmarkt bij Greenport Aalsmeer: ‘Marrien was al zeven jaar geleden betrokken bij Greenport Aalsmeer en ook jarenlang een zeer gedreven bestuurslid van de stuurgroep Greenport Aalsmeer. Hij vertegenwoordigde LTO Glaskracht in de stuurgroep. Mariëlle Ammerlaan zal hem in die rol opvolgen als bestuurslid. Ook zal zij voor Greenport Duobestuurder, voor het bedrijfsleven, worden voor de thema's Ruimte en Duurzaamheid. Zij is orchideeënkweker in de Kwakel en bestuurslid bij Flora Holland.'

Marrien Muilwijk: ‘Dit is een natuurlijk moment voor mij om het stokje door te geven. Het uitvoeringsprogramma 2013-2016 Greenport Aalsmeer is vastgesteld en de uitvoering daarvan gaat nu beginnen. Ik heb in de stuurgroep altijd gepleit voor haalbare concepten. Ik voel me Amstelveense ondernemer. Hoewel ik tegen de rand van Aalsmeer woon en werk en ook onze orchideeën via de veiling in Aalsmeer de wereld in gaan. Een belangrijk project dat nu speelt is Warmtenet. Greenport Aalsmeer onderzoekt of warmte uit de tuinbouw en eventueel later uit de biovergistingsinstallatie die in de regio komt, gebruikt kan worden voor woningen en andere bedrijven. Ook is een combinatie mogelijk van Warmte en CO2 levering aan tuinbouwbedrijven. Wat betreft innovatie zijn er grote stappen te maken. Vanaf eind dit jaar tot en met 2015 is € 2,5 miljoen beschikbaar om ondernemers te ondersteunen bij innovatieprocessen. Dit is een budget, dat kan worden ingezet in uren van mensen die kennis leveren. Bij de modernisering van het teeltareaal worden continu stappen gezet. Op het gebied van innovatie wordt momenteel door Greenport Aalsmeer ook gekeken naar een duurzaam tuinbouwgebied in de Noorder Legmeerpolder in Amstelveen. Een gebied van 60 hectare. Het is belangrijk dat ook in de eerste schil rond de bloemenveilig FloraHolland productieareaal aanwezig blijft. Een compleet aanbod dat ook beschikt over nicheproducten en waar snelle levering van soms ook kleine partijen mogelijk is. Dit maakt het voor de handel interessant. Terugkijkend zie ik dat naast de handel en de veiling een steeds groter wordende grote groep mensen en organisaties een rol spelen in het samenwerkingsverband Greenport Aalsmeer. In de stuurgroep is bijvoorbeeld ook de Kamer van Koophandel (KvK) vertegenwoordigd. De KvK legt gemakkelijk contacten met ondernemers in Amsterdam en het onderwijs. Ook ondersteuning van het tuinbouwcluster door lokale en samenwerkende wethouders heb ik zien groeien alsmede een positieve inzet van het bedrijfsleven. Logistiek blijft een heel belangrijk thema voor ondernemers. De Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) is een belangrijk project voor de Greenport Aalsmeer. De bereikbaarheid van de regio wordt versterkt, waarmee de handels- en concurrentiepositie van de sierteelt groter wordt. Het is dus belangrijk dat dit project snel gestalte krijgt. Ook de nieuwe N201 die in 2013 bij Aalsmeer al deels opengaat is belangrijk. De sierteeltsector is aangemerkt als Topsector waar veel extra groei van verwacht wordt. Dan moet de logistiek helemaal in orde zijn', aldus Marrien Muilwijk.

In Greenport Aalsmeer werken aan een vitale toekomst voor de bloemen- en plantensector: de Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braasem en Uithoorn samen met het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door FloraHolland, de Kamer van Koophandel Amsterdam, BloomingBreeders, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), LTO Noord-Glaskracht en Naktuinbouw.

Greenport Aalsmeer levert als het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor bloemen en planten een belangrijke bijdrage aan de welvaart van Nederland. Deze vooruitstrevende en dynamische sector zorgt voor 50.000 arbeidsplaatsen en een omzet van 3 miljard euro per jaar.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Wethouder Verburg bedankt Marrien Muilwijk voor inzet voor Greenport Aalsmeer

Op 29 november heeft Wethouder Economische Zaken Ad Verburg namens het college van B&W van Gemeente Aalsmeer Marrien Muilwijk bedankt voor zijn inzet voor Greenport Aalsmeer. Hij zat net als Wethouder Verburg in de stuurgroep die strategische beslissingen neemt over Greenport Aalsmeer. Wethouder Verburg, ook Bestuurlijke trekker Convenant huisvesting arbeidsmigranten … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: