02 - Senior  sportief actief 2e week

Gebiedsvisie Aalsmeer verder uitgewerkt


Geplaatst op: 3 december 2012

In november 2009 is de gebiedsvisie Aalsmeer vastgesteld. In die gebiedsvisie staan ambitieuze plannen die aangeven hoe Aalsmeer er in 2020 uit kan gaan zien. De gemeente Aalsmeer is van start gegaan met de verdere uitwerking van de "Gebiedsvisie Aalsmeer 2020" en gaat hiervoor een uitvoeringsparagraaf opstellen.

Verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven: "In 2009 zag de wereld er anders uit dan in 2012: er was nog geen sprake van een kredietcrisis, huizen en winkelpanden werden makkelijk verkocht en projectontwikkelaars stonden in de rij. Ook als gemeente hadden we meer geld te besteden. Die omstandigheden zijn de afgelopen jaren echter sterk veranderd. De uitvoeringsparagraaf moet daarom een realistisch onderscheid gaan maken tussen haalbare plannen die écht met voorrang moeten worden uitgevoerd en wenselijke plannen die niet van de allerhoogste urgentie zijn."

Uitvoeringsparagraaf
Met die wetenschap wordt nu gewerkt aan een reële uitvoeringsparagraaf van de gebiedsvisie. Doel van de uitwerking is de thema's en de gebieden die genoemd worden in de Gebiedsvisie van randvoorwaarden te voorzien en te vertalen naar uitvoerbare (deel)projecten. De vijf gebieden die nader worden uitgewerkt zijn: levendig waterdorp (ontwikkeling van het centrum), waterfront (gebied tussen dorp en fort Kudelstaart), De Bovenlanden, Bedrijventerreinen (met name Green Park Aalsmeer en herstructurering bedrijventerrein Hornmeer). Het vijfde aandachtsgebied wordt gevormd door enkele restgebieden in Nieuw-Oosteinde en Kudelstaart. Daarnaast wordt in de uitvoeringsparagraaf aandacht besteed aan bijvoorbeeld de thema's maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur, imago, recreatie en toerisme, wonen en bedrijvigheid. In de uitvoeringsparagraaf wordt ook aangegeven wanneer met een ontwikkeling wordt gestart (uitvoeringsagenda) en wat de financiële kaders zijn. Zodra meer duidelijk is over opzet van de verschillende onderdelen van de uitvoering van de gebiedsvisie zal daarover worden gecommuniceerd met bewoners en betrokkenen en zal ruimte worden gemaakt voor burgerparticipatie. De verwachting is dat dit in de loop van 2013 zal gaan gebeuren.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gebiedsvisie Aalsmeer verder uitgewerkt

In november 2009 is de gebiedsvisie Aalsmeer vastgesteld. In die gebiedsvisie staan ambitieuze plannen die aangeven hoe Aalsmeer er in 2020 uit kan gaan zien. De gemeente Aalsmeer is van start gegaan met de verdere uitwerking van de "Gebiedsvisie Aalsmeer 2020" en gaat hiervoor een uitvoeringsparagraaf opstellen. Verantwoordelijk wethouder Gertjan … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: