001 - Escaperoom aglemeen

Informatieavond nieuw wensbeeld Burgemeester Kasteleinweg druk bezocht


Geplaatst op: 27 november 2012

Woensdag 21 november hebben ruim 150 geïnteresseerde zeer betrokken bewoners de informatieavond over het nieuwe wensbeeld voor de inrichting van de Burgemeester Kasteleinweg bezocht. Na presentaties door verantwoordelijk wethouder Rik Rolleman, bureau Palmbout en bureau Goudappel Coffeng konden de inwoners hun vragen stellen bij vier infostands. In de stands waren tekeningen opgehangen die een duidelijk beeld gaven van het nieuwe wensbeeld. Ook was er een stand waar vragen gesteld konden worden aan de wethouders Rik Rolleman, Gertjan van der Hoeven en Ad Verburg.

Wethouder Rik Rolleman: ‘Het nieuwe wensbeeld gaat over het aaneenhechten van Aalsmeer. In de infostand kreeg ik veel vragen over hoe het straatbeeld eruit gaat zien ter hoogte van de huidige bewoners. De plannen laten het straatbeeld nu globaal zien maar de exacte inrichting zal pas duidelijk worden bij de uitwerking van de onderwerpen. Hierbij worden de inwoners nog intensief betrokken. '

Nieuw wensbeeld
Door Palmbout Urban Landscapes is een schets van het nieuwe wensbeeld gemaakt. Deze schets is verbeeld en verwoord in het rapport "Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer, uitwerkingsschets N201 van 12 juli 2012". Het nieuwe wensbeeld bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van het masterplan "De tuinen van Aalsmeer uit 2007. Het oude masterplan legt de nadruk op verschillen, terwijl het nieuwe wensbeeld uitgaat van eenheid.

Het belangrijkste uitgangspunt is het aaneensmeden van de twee helften van Aalsmeer door nieuwe bebouwing en waar mogelijk bestaande bebouwing te oriënteren op de Burgemeester Kasteleinweg. Er wordt nu een vrijliggende busbaan zonder medegebruik van lokaal autoverkeer voorzien. De Burgemeester Kasteleinweg wordt ingericht als een doorlopende groene ruimte met drie respectievelijk vier begeleidende rijen bomen. De busbaan krijgt grotendeels een middenligging, met aan de zijkanten lokale voetpaden, fietspaden en ventwegen. Voor de aansluiting van de Noordvork op de Burgemeester Kasteleinweg wordt de voorkeur gegeven aan een T-kruising boven een rotonde. Bereikbaarheid van de Ophelialaan wordt via een nieuw wegvak vanaf de Noordvork via de Spoorlaan voorzien. Daarnaast wordt onderzocht of het baanvakviaduct gesloopt kan worden, zodat er een gelijkvloerse kruising met het nieuwe wegvak op deze plaats kan komen.

In het nieuwe wensbeeld worden ook woonadressen aan de Burgemeester Kasteleinweg gemaakt. De uitwerking van de schets voor de deelprojecten: Aalsmeerse Zoom, Spoorlaan, Opheliahof en Zwarteweg wordt later vormgegeven.
Het bestemmingsverkeer dat via de Aalsmeerderbrug in Aalsmeer komt, wordt via de Van Cleeffkade-Stationsweg, de Oosteinderweg en de Noordvork en evenwichtig verdeeld over het lokale netwerk, conform de uitgangspunten vastgesteld in 2009 in het Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan.

Busbaan
Het in 2007 geschreven Masterplan ‘Tuinen van Aalsmeer' is al vijf jaar in ontwikkeling en onderwerp van vele gesprekken. Wethouder Rolleman: ‘De huidige coalitie heeft bij de start van deze periode duidelijke procesafspraken gemaakt over de veranderde situatie rondom de Burgemeester Kasteleinweg.
Uit bestuurlijk overleg (maart 2012) tussen de gemeente Aalsmeer, de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam is gebleken dat de uitvoering van deze door de Aalsmeerse coalitiepartijen gemaakte procesafspraken over afwaardering en herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg niet haalbaar is. In combinatie met de resultaten van een nadere verkenning van het Masterplan, die op verzoek van de gemeente was opgesteld, is dit mede aanleiding geweest voor een herbezinning van het wensbeeld zoals weergegeven in het masterplan ‘Tuinen van Aalsmeer' (2007).
Het college heeft op basis hiervan een nieuw wensbeeld ontwikkeld dat een vrijliggende busbaan mogelijk maakt.'

De Nieuwe N201
De N201 is verlegd naar de noordzijde van Aalsmeer. Het is de verwachting dat het gehele programma van de N201+ met nieuwe aansluitingen op de A4, de A9 en de A2 pas in 2015 klaar is. Vanaf dat moment moet ook gewerkt worden aan de busbaan; de plannen moeten dan ook in 2013 worden uitgewerkt.

Planning voor het komende jaar
Op dit moment is de planning dat op 13 december het nieuwe wensbeeld besproken wordt in het informatief beraad, 24 januari 2013 in het beraad en 14 februari 2013 besloten wordt in de gemeenteraad. De participatie over het ontwerp van de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg zal in de eerste helft van 2013 plaatsvinden. De formele inspraakprocedure met tervisielegging wordt verwacht in het 3e kwartaal 2013. Eind 2013 stellen de verantwoordelijke partijen het ontwerp vast. Het is de verwachting dat de provincie zorgt voor de realisatie aangezien de busbaan ook in de gemeenten Uithoorn en Haarlemmermeer wordt aangelegd.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer. Hier staan ook het verkeerskundige rapport van bureau Goudappel Coffeng, de uitwerkingsschets N201 van bureau Palmbout Urban Landscapes en alle presentaties van de informatieavond. De tekeningen kunt u ook in de informatieruimte bij de publieksbalie in het gemeentehuis bekijken.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Informatieavond nieuw wensbeeld Burgemeester Kasteleinweg druk bezocht

Woensdag 21 november hebben ruim 150 geïnteresseerde zeer betrokken bewoners de informatieavond over het nieuwe wensbeeld voor de inrichting van de Burgemeester Kasteleinweg bezocht. Na presentaties door verantwoordelijk wethouder Rik Rolleman, bureau Palmbout en bureau Goudappel Coffeng konden de inwoners hun vragen stellen bij vier infostands. In de stands waren … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: