001 - Homan Zonnepanelen

Sociale werkplaatsen meer actief bij groenvoorzieningen in De Ronde Venen


Geplaatst op: 15 november 2012

Het college van de gemeente De Ronde Venen wil werkzaamheden in de groenvoorzieningen één op één kunnen uitbesteden aan sociale werkplaatsen. Op deze manier wil de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat inwoners, met een achterstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk kunnen blijven. Om dit mogelijk te maken, moet een speciale verordening worden vastgesteld door de raad.

SW (Sociale Werkvoorziening)-bedrijven vervullen een belangrijke maatschappelijke rol bij de arbeidsintegratie van inwoners met een SW-indicatie die niet op een gewone manier aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen. Zonder werk is een uitkering vaak het enige alternatief. In De Ronde Venen is PAUW Bedrijven het SW-bedrijf. Sinds 2011 gunt de gemeente al de schoonmaak van haar gebouwen aan PAUW Bedrijven. Ook voert het SW-bedrijf voor de gemeente werkzaamheden uit bij het schoonhouden van de openbare ruimte, zoals opruimen van het zwerfvuil en het legen van afvalbakken.

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het groen is een taak die de medewerkers van de Pauwbedrijven ook goed aankunnen. In Abcoude hebben zij dat al bewezen. De Ronde Venen wil daarom de inzet van het SW-bedrijf verder uitbreiden door meer onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar groen door de medewerkers van het SW-bedrijf te laten uitvoeren.

Het is op grond van Europese en nationale regelgeving niet zondermeer toegestaan om overheidsopdrachten rechtstreeks (één op één) te gunnen aan de sociale werkvoorziening.
Er is echter wel een mogelijkheid om deze rechtstreekse aanbesteding mogelijk te maken, namelijk door het verlenen van een zogenaamd ‘Alleenrecht'. Dit recht moet dan vastgelegd zijn in een verordening. Het college heeft een dergelijke verordening ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Naar verwachting besluit de raad hierover in december.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Sociale werkplaatsen meer actief bij groenvoorzieningen in De Ronde Venen

Het college van de gemeente De Ronde Venen wil werkzaamheden in de groenvoorzieningen één op één kunnen uitbesteden aan sociale werkplaatsen. Op deze manier wil de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat inwoners, met een achterstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk kunnen blijven. Om dit mogelijk … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: