001 - Homan Zonnepanelen

Toelichting op feiten en voorgenomen werkzaamheden Begraafplaats Zijdelveld


Geplaatst op: 12 november 2012

De afgelopen tijd is de Emmaüsparochie weer geschaad in haar eigendomsrechten van de begraafplaats Zijdelveld. De toegang tot de begraafplaats wordt bezet gehouden door actievoerders. De burgemeester heeft toestemming gegeven voor een betoging, echter onder de voorwaarde dat de men de eigenaar niet mag tegenhouden om de begraafplaats te betreden. Toch blijven de actievoerders volharden in hun verzet tegen voorgenomen werkzaamheden op de begraafplaats. Verder worden er allerlei berichten over de begraafplaats en het beleid van de parochie verspreid die bezijden de waarheid zijn. Wij hopen met dit bericht enige toelichting te geven op de werkelijke feiten en onze voorgenomen werkzaamheden.
Begraafplaats Het Zijdelveld is in verband met de veel te hoge waterstand al vanaf 1971 informeel gesloten; nieuwe grafrechten zijn vanaf dat jaar ook niet meer uitgegeven. Bijzettingen in reeds uitgegeven graven hebben echter nog wel plaatsgevonden. In 2009 is de begraafplaats formeel gesloten; er mag niet meer op de begraafplaats worden begraven. Tot 2059 blijft de begraafplaats bestaan, voor zover er zich nog graven van rechthebbenden op bevinden.
Het bestuur van de voormalige parochie van Sint Jan de Doper (De Schans) heeft jarenlang onvoldoende aandacht besteed aan de wettelijke eisen voor het beheer van een begraafplaats. Dat mag blijken uit het volgende:
1) er was geen reglement conform de Wet op de Lijkbezorging;
2) er vond geen registratie van rechthebbenden plaats;
3) grafrechten werden niet of nauwelijks geadministreerd en in rekening gebracht;
4) aan verlenging en beëindiging van grafrechten werd geen aandacht besteed.

Ook was er geen registratie van wie waar begraven is, waardoor onbekend is waar de graven liggen van overledenen waar geen grafsteen geplaatst is.
Grafstenen zijn in het verleden van het graf gehaald en elders op de begraafplaats geplaatst. Ook zijn er grafstenen, die op graven van de Gemeentelijke Begraafplaats stonden na ruiming van de grafresten aldaar op deze begraafplaats geplaatst.
Begrijpelijk is dat veel mensen hun onbegrip voor deze acties aan de parochie hebben gemeld.

Het parochiebestuur van de huidige parochie is in 2008 gestart met het opstellen van een reglement, en het uitzoeken van welke rechten op welke graven golden, vervallen waren en al dan niet verlengd konden worden. Daarover is uitvoerig met alle mogelijke rechthebbenden en belanghebbenden gecommuniceerd.
De gemiddelde tijd van de zichtbare graven is meer dan 57 jaar. Dat is meer dan het dubbele van wat op andere begraafplaatsen aan de orde is. Voor tweederde van de graven hebben zich geen nabestaanden gemeld. Dat is begrijpelijk, want dat zouden nu de klein- of de achterkleinkinderen moeten zijn. Voor zover er contact was, wilde niemand zich als rechthebbende bij de parochie melden.
Er zijn slechts 27 nabestaanden die een graf in stand willen houden en dat vaak om zeer begrijpelijke reden. De rechten van deze nabestaanden worden door ons volledig gerespecteerd. Zij kunnen tot de uiterste verloopdatum van 2059 hun grafrechten verlengen.

Het parochiebestuur heeft besloten dat de grafstenen voor graven waarvoor geen rechten meer gelden zullen worden verwijderd. Eerdere pogingen, vanaf 2009, om die werkzaamheden uit te voeren stuitten op verzet van de actievoerders. Bij een van de eerste acties werden de werkzaamheden door de gemeente stilgelegd, omdat asbest op de begraafplaats werd aangetroffen.

Er is inmiddels uit een aanvullend asbestonderzoek gebleken dat de omvang van asbestbesmetting uitgebreider is dan uit een eerder onderzoek was vastgesteld. Het gevolg is dat onderhoud van de begraafplaats door het tuiniersbedrijf niet wordt uitgevoerd op grond van arbowet- en regelgeving. Inmiddels heeft de gemeente de onderhoudswerkzaamheden die afgelopen week zonder toestemming van het parochiebestuur door de actievoerders werden uitgevoerd, laten stilleggen. Ook de parochie wil graag dat de begraafplaats er weet netjes onderhouden uitziet. Door de tegenwerking van de actievoerders komt de parochie steeds niet toe aan het saneren van de asbest en het vervolgens onderhouden van de begraafplaats. Het asbest moet nu dus echt verwijderd worden wil de begraafplaats vervolgens weer toonbaar worden. Ook de grafstenen waarvoor nabestaanden geen grafrecht meer willen betalen moeten verwijderd worden. In dat verband hebben wij al aangegeven dat zich bij verschillende stenen geen graf bevindt. Verder zijn er redelijk wat staande stenen. Deze stenen van soms ouder dan 20 jaar kunnen een risico op schade vormen. De rechthebbende van zo'n grafsteen is aansprakelijk voor de schade door die steen. Voor de andere stenen, waarvoor geen rechten meer gelden, is de parochie aansprakelijk. De schade door deze stenen is niet verzekerbaar.

Er is bij parochianen geen draagvlak om de onderhoudskosten van deze graven voor hun rekening te nemen. Dat is begrijpelijk, want de meesten van hen moeten voor hun eigen familie ook zelf de grafrechten betalen. De actievoerders hebben in de meeste gevallen ervan afgezien rechthebbende van het graf van hun familie te zijn. Die keus wordt door het bestuur ook gerespecteerd. Het kan echter niet zo zijn dat door die actievoerders geëist wordt dat alles op de begraafplaats, zonder enige vergoeding, in stand blijft. Het is op elke begraafplaats gebruikelijk dat stenen verwijderd worden wanneer de termijn verstreken is en daar niet meer voor betaald wordt.
Het parochiebestuur hoopt van harte dat nu snel tot sanering kan worden overgegaan, zodat ook weer begonnen kan worden met het dringend noodzakelijke onderhoud.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Toelichting op feiten en voorgenomen werkzaamheden Begraafplaats Zijdelveld

De afgelopen tijd is de Emmaüsparochie weer geschaad in haar eigendomsrechten van de begraafplaats Zijdelveld. De toegang tot de begraafplaats wordt bezet gehouden door actievoerders. De burgemeester heeft toestemming gegeven voor een betoging, echter onder de voorwaarde dat de men de eigenaar niet mag tegenhouden om de begraafplaats te betreden. … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: