02 - Senior  sportief actief 2e week

Drie nieuwe gemeentelijke Monumenten


Geplaatst op: 6 november 2012

Het College van B&W heeft een drietal Aalsmeerse gebouwen en gebieden voorgedragen als gemeentelijk monument. Het betreft de Christelijk Gereformeerde Kerk in de Lijnbaan van architect Berghoef, het trafohuisje aan het Schinkeldijkje van architect Van Lochem en het Seringenpark van tuinarchitect C.P. Broerse dat wordt voorgedragen als ‘groen monument'.

Waarom gemeentelijk monument?
Wethouder van der Hoeven: " Door deze gebouwen en het park aan te wijzen als gemeentelijk monument zijn ze beter beschermd. Wij vinden het belangrijk om bijzondere gebouwen en groengebieden, die van cultuurhistorische waarde zijn voor Aalsmeer, te behouden en te bewaren voor volgende generaties. Deze monumenten dragen immers bij aan de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving. We hebben de Stichting Welstandszorg Noord-Holland gevraagd om de gebouwen en het park te onderzoeken en te waarderen. Het gaat daarbij om architectonische,- stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden. Voor het Seringenpark zijn uiteraard ook de tuinhistorische waarden bekeken. Hun deskundige oordeel is dat de drie objecten zonder uitzondering de monumentenstatus verdienen. Ook onze gemeentelijke monumentencommissie onderschrijft dit."

Wat betekent het voor de eigenaren als hun pand gemeentelijk monument wordt?
Aanwijzing als monument heeft tot gevolg dat er door de eigenaren niet zomaar iets veranderd mag worden aan de gebouwen en aan het park. Veranderingen kunnen pas na verlening van een Monumentenvergunning onder voorwaarden uitgevoerd worden. De betrokken eigenaren zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht van het voornemen van het College. De gemeente Aalsmeer telt, exclusief de nu voorgedragen objecten, inmiddels 29 Rijksmonumenten, 2 Provinciale monumenten en 39 Gemeentelijke monumenten.

Zienswijze indienen
Vanaf vrijdag 26 oktober 2012 tot vrijdag 7 december liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt de plannen ook inzien op de website www.aalsmeer.nl/wonenwijkenverkeer/monumenten. Gedurende de inzage termijn kan iedereen een inspraakreactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Dat kan door een brief te schrijven aan het College van B&W, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v aanwijzing monumenten. Of een email verzenden aan info@aalsmeer  o.v.v van bovenstaande gegevens. Als u meer informatie wilt kunt u ook een email sturen zoals hierboven beschreven of u kunt bellen met de gemeente 0297-3875 75. U kunt dan vragen naar de beleidsmedewerker monumenten van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Drie nieuwe gemeentelijke Monumenten

Het College van B&W heeft een drietal Aalsmeerse gebouwen en gebieden voorgedragen als gemeentelijk monument. Het betreft de Christelijk Gereformeerde Kerk in de Lijnbaan van architect Berghoef, het trafohuisje aan het Schinkeldijkje van architect Van Lochem en het Seringenpark van tuinarchitect C.P. Broerse dat wordt voorgedragen als ‘groen monument'. Waarom Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: