0001 - OrMontre week 42 live + vanaf 8 nov / 4-dec

Inwonerpanel waardeert leven in De Ronde Venen met 8-


Geplaatst op: 31 oktober 2012

De gemeente heeft inwoners uitgenodigd deel te nemen aan een online panel dat via digitale vragenlijsten meedenkt over de toekomst van De Ronde Venen. Uit de eerste enquête die het panel in augustus en september 2012 heeft ingevuld, blijkt hoezeer Rondeveners hun woonomgeving waarderen. Zij genieten van de rust, het dorpse kleinschalige en het groene landelijke karakter. Met de voordelen van grote steden om de hoek. Het merendeel hoopt dat er weinig verandert. De resultaten van de enquête worden mee genomen in de ontwikkeling van een Structuurvisie voor De Ronde Venen.

‘Ik woon in het Groene Hart, tussen grote steden, en als ik de deur uitstap, beweeg ik me in een heel gevarieerd landschap. Ik woon waar anderen recreëren.' Dit is een treffende beschrijving van een panellid waarin velen zich kunnen vinden. De ideale inrichting van het landschap is al bereikt, zegt het overgrote deel. De balans tussen recreatieve voorzieningen, natuur, woningen, bedrijven, infrastructuur en cultuurhistorie is gevonden. Hooguit wordt iets meer ruimte voor natuur en recreatieve voorzieningen gevraagd. Bijna de helft hecht dan ook minder belang aan een goede ontsluiting dan wonen in een rustig landelijk gebied. Fietsen, wandelen, varen en zwemmen zijn de belangrijke recreatiemogelijkheden voor inwoners. Zij waarderen het leven in De Ronde Venen met een 8-. ‘Heel leuk dat alle dorpen een eigenheid hebben en toch samen De Ronde Venen uitstralen', aldus een ander panellid.

In oktober 2013 stelt de gemeente een definitieve Structuurvisie vast met een ambitie voor 2030. Vergrijzing zal hierin een belangrijke rol spelen. Panelleden willen dat de gemeente meer investeert in welzijn en zorg en stellen de nabijheid van een huisarts als belangrijkste voorziening om woongenot te garanderen. Ook valt op dat zij zo lang mogelijk in hun eigen woning willen blijven wonen: 85% geeft de voorkeur aan goede thuiszorg.

Ook verkeer heeft de aandacht. Het panel is niet tevreden over het openbaar vervoer en wenst betere verbindingen naar Utrecht, Amsterdam, Schiphol en Hilversum. Investeringen in openbaar vervoer stellen zij boven de fiets en de auto.

In de Structuurvisie worden duurzame keuzes gemaakt. Het panel ziet hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 40% Geeft aan zo duurzaam mogelijk te leven door bijvoorbeeld het scheiden van afval, besparen van energie en beperken van autogebruik. In de toekomst hoopt zij dat er meer aandacht komt voor het opwekken van zon- en windenergie in de gemeente. Maar ook ‘het revitaliseren van bestaande industrieterreinen in plaats van het ontwikkelen van nieuwe', is een belangrijke duurzame keuze, aldus een van de panelleden.

Op www.derondevenen.nl, onder leven en werken, structuurvisie kunnen belangstellenden het onderzoeksverslag downloaden. Daarnaast ligt een exemplaar ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. De tweede vragenlijst die het inwonerpanel heeft ontvangen gaat over verkeer. De resultaten worden in december gepresenteerd en meegenomen in de ontwikkeling van een verkeers- en structuurvisie.

Het panel is een van de middelen dat de gemeente inzet om zoveel mogelijk inwoners mee te laten denken over de toekomst van de gemeente. Op de gemeentelijke website kan ook op stellingen worden gestemd en is informatie beschikbaar over andere mogelijkheden tot meedenken. Zo worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd en zijn er formele inspraakprocedures.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Inwonerpanel waardeert leven in De Ronde Venen met 8-

De gemeente heeft inwoners uitgenodigd deel te nemen aan een online panel dat via digitale vragenlijsten meedenkt over de toekomst van De Ronde Venen. Uit de eerste enquête die het panel in augustus en september 2012 heeft ingevuld, blijkt hoezeer Rondeveners hun woonomgeving waarderen. Zij genieten van de rust, het … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: