001 -Brouwer Transport

Informatieavond bestemmingsplan Hornmeer


Geplaatst op: 1 oktober 2012

Woensdagavond 26 september waren een kleine vijftig bewoners naar buurthuis Hornmeer gekomen om geïnformeerd te worden over het voorontwerp bestemmingsplan Hornmeer. Over de betekenis en de inhoud van bestemmingsplan Hornmeer is uitgebreid van gedachten gewisseld. Het bestemmingsplan is conserverend van aard wat betekent dat met name de huidige situatie wordt vastgelegd. Dit komt voort uit de wettelijke verplichting die inhoudt dat de gemeente Aalsmeer voor 1 juli 2013 nagenoeg al haar bestemmingsplannen moet actualiseren.

Nieuwe ontwikkelingen
Het was duidelijk dat er grote betrokkenheid bij de bewoners is over de ontwikkelingen in de buurt. Sommige bewoners wilden ook graag meer weten over de ontwikkelingen rond de fusie van twee scholen, de fusie van de drie voetbalverenigingen en de verwachte herontwikkeling van het gebied bij de Roerdomplaan. Maar dat is in dit bestemmingsplan niet opgenomen omdat deze ontwikkelingen op dit moment nog niet concreet genoeg zijn.

Verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven: "Het is jammer dat sommige bewoners met andere verwachtingen naar de informatieavond kwamen en daardoor wellicht wat teleurgesteld raakten. Ik begrijp ook heel goed dat men daar graag meer over wil weten. Tegelijkertijd hebben we naar mijn mening samen met de wijkraad duidelijk van tevoren gecommuniceerd waar dit bestemmingsplan wel en niet over gaat. Mogelijk dat we in de ontwerpfase van dit bestemmingsplan nog wel het fusiecomplex van RKAV, VVA en Jong Aalsmeer United kunnen meenemen. Maar de plannen voor de fusieschool op het VVA-complex en de eventuele herontwikkeling van het gebied bij de Roerdomplaan zijn dan nog niet concreet genoeg. Daarvoor zullen dus in de komende jaren aparte procedures worden gevoerd. Bovendien willen we burgers betrekken bij de planvorming voor de herinrichting van het VVA-complex en het gebied Roerdomplaan. Men krijgt dus nog voldoende tijd en gelegenheid om mee te denken over de plannen. De enige besluiten die zijn genomen is dat de fusieschool een plek zal vinden op het huidige hoofdveld van VVA en dat de fusievereniging gaat voetballen op een gemoderniseerd complex bij RKAV. Daarvoor bestaan geen zinnige alternatieven die wettelijk uitvoerbaar zijn en kunnen rekenen op draagvlak bij betrokken verenigingen en het schoolbestuur. Maar er blijven echt nog meer dan genoeg aspecten over om samen plannen voor te ontwikkelen. Daar gaan we mee aan de slag."

Inspraak
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt nog t/m 18 oktober ter inzage op het gemeentehuis. U kunt de plannen ook inzien op de website. www.aalsmeer.nl/actueel/bestemmingsplannen  en www.ruimtelijkeplannen.nl . Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een inspraakreactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Dat kan door een brief te schrijven aan het College van B&W, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v bestemmingsplan Hornmeer. Of een email verzenden aan info@aalsmeer  o.v.v van bovenstaande gegevens. Als u alleen vragen heeft kunt u ook een email versturen zoals hierboven beschreven of u kunt bellen met de gemeente 0297-3875 75. U kunt dan vragen naar de beleidsmedewerker bestemmingsplannen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Informatieavond bestemmingsplan Hornmeer

Woensdagavond 26 september waren een kleine vijftig bewoners naar buurthuis Hornmeer gekomen om geïnformeerd te worden over het voorontwerp bestemmingsplan Hornmeer. Over de betekenis en de inhoud van bestemmingsplan Hornmeer is uitgebreid van gedachten gewisseld. Het bestemmingsplan is conserverend van aard wat betekent dat met name de huidige situatie wordt … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: