001 - Homan Zonnepanelen

Gemeente De Ronde Venen pleit bij provincie voor andere rode en groene contouren


Geplaatst op: 27 september 2012

Meer ruimte voor de agrarische sector, en rode en groene contouren die recreatieve en ruimtelijke ontwikkelingen niet in de weg staan. Dat is waar de gemeente aandacht voor vraagt in de Provinciale Structuurvisie. Maandag 24 september hield Provinciale Staten een hoorzitting over de zienswijzen op de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028. Een van de insprekers was wethouder David Moolenburgh.
Namens de gemeente pleit Moolenburgh voor een andere begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) rond de legakkers aan de westzijde van de Vinkeveense plassen (groene contour) en een aanpassing van de rode contouren in Vinkeveen ten noorden van de N201 en tussen het dorp Abcoude en de A2. Deze inspraakreactie gaat in op een paar specifieke zaken uit de bredere zienswijze van de gemeente. In de zienswijzenprocedure vraagt de gemeente naast de contouren ook aandacht voor een duurzaam gezonde landbouwsector die zich kan blijven ontwikkelen.

De gemeente pleit voor handhaving van de rode contour bij Vinkeveen. Het gaat om het gebied ten noorden van de N201. De provincie vindt dat daar geen woningbouw meer hoeft plaats te vinden nu de provincie afziet van een verdiepte aanleg van de N201. De gemeente ziet juist kansen om hier de structuur en de ontsluiting van Vinkeveen te verbeteren

Bij Abcoude wil de gemeente de zogenoemde ‘Bon-gronden' binnen de rode contour van de kern Abcoude brengen. Het gaat om de locatie die ingesloten is door de A2 en het dorp Abcoude. In de ontwerp-PRS ligt deze locatie buiten de rode contour. In het Streekplan Utrecht 2005-2015 lag de locatie wél binnen de rode contour van de kern Abcoude. De gemeente vindt dat deze plek gezien de ligging weinig landschappelijke kwaliteit vertegenwoordigd en ook functioneel van weinig betekenis is voor het landelijk gebied. Liggen de gronden binnen de contour dan heeft de gemeente de ruimte om in de toekomst bebouwing eventueel mogelijk te maken.

In het westelijke deel van de grote plas van de Vinkeveense Plassen ligt een groot legakkergebied. Op een deel van deze legakkers staan recreatiewoningen, stacaravans en recreatiearken. Deze bebouwing is overeenkomstig het bestemmingsplan van de gemeente. De provincie heeft deze zone echter deels niet en deels wel opgenomen in de EHS. Dit laatste vindt de gemeente niet logisch gezien de bestemming ‘recreatieve functie' en de daardoor betrekkelijk geringe ecologische betekenis van het gebied.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeente De Ronde Venen pleit bij provincie voor andere rode en groene contouren

Meer ruimte voor de agrarische sector, en rode en groene contouren die recreatieve en ruimtelijke ontwikkelingen niet in de weg staan. Dat is waar de gemeente aandacht voor vraagt in de Provinciale Structuurvisie. Maandag 24 september hield Provinciale Staten een hoorzitting over de zienswijzen op de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: