02 - Senior  sportief actief 2e week

Nieuwe stap in verbetering Bedrijventerrein Mijdrecht


Geplaatst op: 20 september 2012

Van revitalisering van de openbare ruimte naar de herontwikkeling van bedrijfspanden. Dat is de stap die de gemeente voor elkaar wil krijgen om de lokale economie te stimuleren. Met als doel de uitstraling op het Bedrijventerrein Mijdrecht te verbeteren en optimaal ruimtegebruik te krijgen. Wethouder Pieter Palm van de gemeente De Ronde Venen, Rob Gordon van Ontwikkelings-maatschappij Utrecht, Arwin Brouwer van de Vereniging Industriële Belangen en Jaap Docter van de Kamer van Koophandel hebben op 20 september hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst om gezamenlijk aan deze nieuwe stap te werken. Partijen gaan daarvoor onder meer een herstructureringsplan voor het bedrijventerrein opstellen.

Vanaf 2007 heeft de gemeente gewerkt aan de revitalisering van het bedrijventerrein. De kwaliteit van de openbare ruimte is verbeterd, civieltechnische problemen als waterberging en riolering zijn opgelost en de bereikbaarheid is verbeterd. Dit project wordt volgend jaar afgerond met de aanleg van een nieuwe rotonde op de kruising Rondweg/Industrieweg/Stationsweg en de laatste inrichtingswerkzaamheden aan de Industrieweg en Nijverheidsweg.

Verbetering van de openbare ruimte is belangrijk om het Bedrijventerrein Mijdrecht goed te laten functioneren maar de bedrijfspanden en -percelen zijn een onlosmakelijk onderdeel van een goed functionerend bedrijventerrein. De uitstraling is op sommige plekken matig en de functionaliteit sluit niet altijd meer aan bij de hedendaagse eisen van ondernemers. Het aanbod van panden sluit dus op dit moment onvoldoende aan bij de wel aanwezige vraag naar nieuwe panden.

Met het herstructureringsplan wordt ingezet op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein door de uitstraling van de bedrijfsgebouwen te vergroten én de kwaliteit van de bedrijfsomgeving te verbeteren. Daarnaast beoogt het plan het realiseren van intensief en efficiënt ruimtegebruik. Door een matig bebouwd bedrijfsperceel te herontwikkelen tot een veel dichter bebouwd perceel kan, door verhuizingen op het bedrijventerrein elders, ruimte worden ‘vrijgespeeld'. Ruimte die vervolgens ook herontwikkeld kan worden. Ook valt te denken aan eenvoudiger voorbeelden waarbij een bedrijf ruimte of parkeergelegenheid over heeft, dat de buren kunnen gebruiken, waardoor de vrijkomende ruimte kan worden herontwikkeld.

Resultaten kunnen alleen gezamenlijk worden bereikt. Tot 2014 worden daarom ambities en wensen van de gemeente, OMU, huurders en eigenaren van bedrijfspanden samen gebracht en uitgewerkt tot concrete herstructureringsplannen per locatie. Het is vervolgens de intentie dat Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht daadwerkelijk mede investeert in de herontwikkeling van die kansrijke locaties. Door het kopen, herontwikkelen, verhuren en verkopen van een bestaand (leegstaand) bedrijfspand of -perceel. De gemeente zal zelf niet investeren in bedrijfsgebouwen en -percelen, anders dan de ontwikkeling van de Stationslocatie. De gemeente wil deze grond inzetten als zogenaamde schuifruimte.

De partners gaan voor het neerzetten van realistische ambities voor het Bedrijventerrein Mijdrecht én een concrete aanpak van een aantal kansrijke locaties. In één intensieve periode tot 2014.

‘We gaan dit doen met een Plan van Aanpak waar ik van onder de indruk ben', aldus wethouder Pieter Palm. ‘We moeten daarbij wel realistische ambities houden want in de huidige tijd is dit zeker geen gemakkelijke opgave. Echter, het Bedrijventerrein Mijdrecht is met circa 400 bedrijven en 31% van de werkgelegenheid de belangrijkste motor achter de lokale economie en verdient dus van onze kant alle inzet, zodat het ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor ondernemers. Daarnaast willen wij ook duurzaam omgaan met ruimte. Onze ligging in het Groene Hart vraagt dat van ons.'

Arwin Brouwer van VIB heeft vertrouwen in deze gezamenlijke aanpak. ‘Ik hoop dat over 1,5 jaar een juiste invulling aan de percelen wordt gegeven en een aanvang met de uitvoering van de werkzaamheden is gemaakt.' Taco Jansonius van de Kamer van Koophandel roept ondernemers op: ‘Nu is het moment om wensen te uiten aan de mensen achter de herstructurering en ideeën een plek te geven.'

Rob Gordon van OMU vat samen: ‘Met deze ondertekening begint de hele samenwerking. Het komende jaar zetten wij, samen met gemeente en VIB in op communicatie over de vele mogelijkheden van locaties op het Bedrijventerrein Mijdrecht. Met als doel ondernemers te helpen om te investeren in de groei van hun bedrijf in hun eigen omgeving. Door breder te kijken en door samen te werken met andere ondernemers.'

Voor meer informatie: Michael Woerden, projectleider vanuit de gemeente (tel. 0297-291692 of m.woerden@derondevenen.nl) of John Holtrust-Westerbeek, projectleider vanuit de OMU (tel. 030-7670559 of jholtrust-westerbeek@nvomu.nl). 
Binnenkort verschijnt een eerste nieuwsbrief. Actuele informatie verschijnt ook op:
www.derondevenen.nl en www.omu.nl

Bijlage: Ondertekening intentieovereenkomst
Getekend door de volgende kernpartijen:
Pieter Palm, wethouder economische zaken, gemeente De Ronde Venen,
Rob Gordon, directeur, N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU),
Arwin Brouwer, voorzitter, Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen (VIB)
en klankbord:
Jaap Docter, directeur, Kamer van Koophandel Midden-Nederland (KvK)

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Nieuwe stap in verbetering Bedrijventerrein Mijdrecht

Van revitalisering van de openbare ruimte naar de herontwikkeling van bedrijfspanden. Dat is de stap die de gemeente voor elkaar wil krijgen om de lokale economie te stimuleren. Met als doel de uitstraling op het Bedrijventerrein Mijdrecht te verbeteren en optimaal ruimtegebruik te krijgen. Wethouder Pieter Palm van de gemeente … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: