01 - Nooit Gedacht

Bewonersparticipatie in Abcoude


Geplaatst op: 3 september 2012

Op 18 september presenteert de Werkgroep Bewonersparticipatie haar voorkeursmodel over hoe bewonersparticipatie in Abcoude het beste vorm zou moeten krijgen. De bijeenkomst vindt plaats in Het Viscentrum, Molenweg 19 te Abcoude en start om 20 00 uur. De zaal is open vanaf 19 45 uur.

Gemeente De Ronde Venen hecht veel waarde aan bewonersparticipatie en voert hier actief beleid op (Kernenbeleid). Het is voor de gemeente onmogelijk om met alle bewoners te overleggen. Daarom heeft de gemeente behoefte aan een eerste aanspreekpunt van bewoners, een bewonersvertegenwoordiging. De gemeente schrijft niet voor hoe bewoners zich zelf dienen te organiseren. Dat is een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Uiteraard hecht de gemeente wel aan een transparante bewonersorganisatie, een organisatie die een goede verbinding heeft en onderhoud met haar achterban, de overige bewoners van het dorp.

Op 16 februari van dit jaar vond een startavond 'Bewonersparticipatie in Abcoude' plaats. Zo'n 40 belangstellenden uit allerlei geledingen van het dorp. waren op de uitnodiging van de gemeente ingegaan om hierover van gedachten te wisselen.
Die avond werd wel duidelijk dat bewonersparticipatie van belang is. Maar niet hoe het vanuit het oogpunt van de bewoners gezien het best georganiseerd kan worden. Een bewonerswerkgroep heeft zich hier in de afgelopen tijd over gebogen.

De werkgroep stelt het volgende voor: geen dorpsraad, geen laat-maar-gaan beleid, maar een bewonersplatform met mogelijkheid tot een evenwichtige vertegenwoordiging uit - vooralsnog - zeven wijken. Volgens de werkgroep biedt dit model de beste kansen om in verbinding te blijven staan met de achterban, de overige bewoners van het dorp. "Werken vanuit kleinschaligheid en van daaruit, waar nodig, naar een bovenwijks niveau".

Volgens de werkgroep is het belangrijk dat de afstand tussen burgers en overheid (en vice versa) overbrugd wordt maar ook dat bewoners dichterbij elkaar komen te staan. Meer gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid voor de eigen woon- en leefomgeving. In je eigen wijk dingen sámen oplossen. En op die manier meer invloed hebben op wat er in je wijk gebeurt. Daar draait het om.

We hopen op 18 september veel bewoners te mogen begroeten die met ons van gedachten willen wisselen over de kansen die het door ons voorgestane model biedt. En daar ook mede invulling aan willen gaan geven. Want het staat en valt met echte actieve bewonersbetrokkenheid.

Vooraf aanmelden wordt op prijs geteld. Stuur een email aan mailto:h.rikveld@stichtingdebaat.n  onder vermelding van ‘Bewonersparticipatie Abcoude 18 september' in de onderwerpregel of via tel. 0297-230280.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Bewonersparticipatie in Abcoude

Op 18 september presenteert de Werkgroep Bewonersparticipatie haar voorkeursmodel over hoe bewonersparticipatie in Abcoude het beste vorm zou moeten krijgen. De bijeenkomst vindt plaats in Het Viscentrum, Molenweg 19 te Abcoude en start om 20 00 uur. De zaal is open vanaf 19 45 uur. Gemeente De Ronde Venen hecht … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: