02 - Senior  sportief actief 2e week

D66 wil zorg dichtbij, ook in Aalsmeer


Geplaatst op: 28 augustus 2012

Afgelopen maandag bezocht Pia Dijkstra (Tweede Kamerlid D66) onze regio om de standpunten van D66 voor de gezondheidszorg toe te lichten. Tijdens de themaavond "zorg en terugkeren op de arbeidsmarkt" in Hoofddorp ging Pia Dijkstra met D66 leden en andere geïnteresseerden uit de regio in gesprek over het verbeteren van de zorg. Isabelle Lebrocquy vertelde die avond over haar succesvolle strijd tegen kanker en haar ervaringen bij het terugkeren op de arbeidsmarkt.

Volgens Pia Dijkstra is gezond leven en gezond oud worden voor D66 een groot goed. Maar de zorgkosten stijgen, niet alleen omdat wij steeds ouder worden of vanwege steeds duurdere medische oplossingen, maar ook door de manier waarop de zorg is georganiseerd. De uitdaging voor de toekomst is onze gezondheidszorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. Zodat mensen die echt zorg nodig hebben, altijd op de juiste behandeling of ondersteuning kunnen rekenen. Pia Dijkstra vertelde dat D66 dat wil bereiken met meer zorg in de buurt, door voorkomen in plaats van genezen en door patiënten meer zelfredzaam te laten worden met meer eigen verantwoordelijkheid.

Zorg in de buurt centraal
Uitgangspunt is dat de zorg rond de mens wordt georganiseerd en niet de mens rond de zorg. Dit sluit naadloos aan bij de voorstellen van PACT Aalsmeer, het lokale samenwerkingsverband van PvdA, GroenLinks en D66. D66 wil ook in Aalsmeer de basiszorg zo dicht mogelijk bij mensen organiseren, hen de regie geven over hun eigen zorg. D66 wil dat er in elke wijk een plek is voor ambulante behandelingen, met een wijkverpleegkundige als aanspreekpunt en een consultatiebureau en servicepunt waar mensen terecht kunnen met vragen over welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien en ouder worden. Door samenwerking tussen de huisarts, specialisten, de wijkverpleegkundige en welzijn in de wijk ontstaat de beste mix van zorg tegen zo laag mogelijke kosten.

Vertrouwen op eigen kracht
D66 wil bevorderen dat mensen op eigen kracht met de hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers, zelfredzaam kunnen zijn, zodat zij bijvoorbeeld problemen in het gezin of bij het opvoeden zelf kunnen oplossen of zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Pas als dat niet lukt, moet laagdrempelige professionele hulp zo dicht mogelijk in de buurt beschikbaar zijn, voor kinderen beginnend op school. Of met kwalitatief goede thuiszorg als meer deskundige hulp nodig is of mantelzorg niet voldoende aanwezig kan zijn. Voor D66 hoort daar een toekomstbestendig persoonsgebonden budget bij, ook als het alleen om begeleiding gaat.

Kostenbewustzijn
D66 kiest voor het verhogen van het eigen risico met een compensatie voor lage inkomens, zodat mensen zich beter bewust worden van hun zorgkosten. D66 wil dat patiënten op een eenvoudige manier onafhankelijke informatie moeten kunnen krijgen over de geleverde zorg, kwaliteit en kosten van zorgaanbieders. Dat leidt bij patiënten tot een grotere verantwoordelijkheid en ook meer inzicht in keuzemogelijkheden. Patiënten krijgen van D66 zeggenschap over de keuze van zorg en zorgverleners.

D66 heeft verder uitgesproken standpunten over innovatie in de zorg: verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van ziekenhuizen en specialisten, de werkwijze van zorgverzekeraars de basisverzekering, hervorming van de AWBZ, de rol van sport in het voorkomen van problemen etc. Meer informatie over de standpunten van D66 zijn te vinden op www.D66.nl/verkiezingsprogramma. U kunt natuurlijk ook leden van het D66 Aalsmeer campagneteam aanspreken in het centrum van Aalsmeer tijdens de Braderie op zaterdag 1 september en tijdens de Pramenrace op zaterdag 8 september aanstaande.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

D66 wil zorg dichtbij, ook in Aalsmeer

Afgelopen maandag bezocht Pia Dijkstra (Tweede Kamerlid D66) onze regio om de standpunten van D66 voor de gezondheidszorg toe te lichten. Tijdens de themaavond "zorg en terugkeren op de arbeidsmarkt" in Hoofddorp ging Pia Dijkstra met D66 leden en andere geïnteresseerden uit de regio in gesprek over het verbeteren van … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: