01 - Nooit Gedacht

Quick scan Rekenkamercommissie over Veenweidebad


Geplaatst op: 25 juli 2012

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft bij de bouw van het Veenweidebad onvoldoende aangegeven welke doelstelling hij nastreeft met het nieuwe bad. Zo is niet duidelijk geformuleerd voor welke doelgroepen het nieuwe bad bestemd is en zijn er geen specifieke doelstellingen geformuleerd ten aanzien van openingstijden en inrichting. Gevolg is dat exploitant Optisport veel vrijheid heeft gekregen om zelf invulling te geven aan de bezetting van het bad.

Dat concludeert de Rekenkamercommissie De Ronde Venen in een quick scan (oriënterend onderzoek) over het Veenweidebad. Op basis van de quick scan kan de gemeenteraad besluiten of verder onderzoek gewenst is. Tot de quick scan was al besloten voordat de recente discussie ontstond over de sluiting van het Veenweidebad tijdens de zomerperiode.

In de quick scan gaat de Rekenkamercommissie in op drie onderzoeksvragen:

  • Wat was de doelstelling van de gemeenteraad toen werd besloten tot de bouw van een nieuw zwembad en is deze doelstelling behaald?
  • Zijn de afspraken tussen de gemeente en het consortium Vaessen/Optisport (verantwoordelijk voor bouw en exploitatie) nagekomen?
  • Wat zijn de financiële risico's van de gekozen constructie?

De Rekenkamercommissie concludeert dat de gemeenteraad weliswaar een aantal verwachtingen had bij de bouw van het nieuwe bad, maar dat nergens duidelijk is vastgelegd welke doelen werden nagestreefd. Het antwoord op de vraag of de doelstellingen zijn behaald is dan ook niet te geven. De gemeenteraad moet in de toekomst duidelijker formuleren wat de doelstellingen zijn bij dit soort projecten zodat helder is wat exact van de exploitant wordt gevraagd, beveelt de commissie aan. Om te kunnen bepalen of de bouw van het Veenweidebad het algemene belang heeft gediend, geeft de Rekenkamercommissie de gemeenteraad in overweging een enquête te houden onder de bevolking.

Ten aanzien van de bouw, ontwerp en onderhoud van het zwembad zijn door de Rekenkamercommissie geen bijzonderheden geconstateerd. De commissie concludeert dat de financiële risico's voor de gemeente goed lijken te zijn afgedekt en dat er geen aanwijzingen zijn voor oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke subsidie door Optisport. Ten aanzien van de prijzen die het bad hanteert schrijft de commissie dat het niveau ‘niet extreem is, maar wel hoog'.

De Rekenkamercommissie heeft de quick scan op woensdag 25 juli 2012 aangeboden aan de gemeenteraad.

De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad in zijn kaderstellende rol en controlerende taak.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Quick scan Rekenkamercommissie over Veenweidebad

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft bij de bouw van het Veenweidebad onvoldoende aangegeven welke doelstelling hij nastreeft met het nieuwe bad. Zo is niet duidelijk geformuleerd voor welke doelgroepen het nieuwe bad bestemd is en zijn er geen specifieke doelstellingen geformuleerd ten aanzien van openingstijden en inrichting. Gevolg … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: