BlomBlom Mijdrecht

Gemeenten verder met voorbereiding van overheveling begeleiding uit AWBZ naar Wmo


Geplaatst op: 4 juli 2012

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden gaan verder met de voorbereidingen die gepaard gaan met de overheveling van de begeleiding van de AWBZ naar de Wmo. Doel van deze overheveling is zorg en ondersteuning, met behulp van gemeenten, dicht bij de mensen te organiseren. Als gevolg van de val van het kabinet is de behandeling van het wetsvoorstel waarin deze overheveling wordt geregeld uitgesteld. De geplande ingangsdatum van 1 januari 2013 wordt niet gehaald. Gezien het belang dat de vijf gemeenten aan het onderwerp hechten is besloten door te gaan met de voorbereidingen zodat alles in gereedheid is als de nieuwe wet op 1 januari 2014 eventueel van kracht wordt.

Mensen met een psychiatrische aandoening of een zintuiglijk, lichamelijke of verstandelijke beperking komen in aanmerking voor ‘begeleiding'. Dit betekent dat zij op verschillende manieren worden ondersteund om er voor te zorgen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Nu wordt deze begeleiding geregeld via de AWBZ, maar het kabinet Rutte heeft een wetsvoorstel gemaakt om deze begeleiding onder te brengen in de Wmo. Op die manier kan, onder coördinatie van de gemeente, de begeleiding worden gerealiseerd door zorgaanbieders en welzijnsorganisaties uit de regio.
In de vijf gemeenten waren de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe wet inmiddels in volle gang. Vorige maand was er een bijeenkomst waar de vijf gemeenten samen met zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, belangenverenigingen en cliëntenorganisaties hebben gesproken hoe om te gaan met de begeleiding voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, psychiatrische stoornis en dementie. Belangrijke vragen die daarbij aan de orde kwamen waren hoe deze begeleiding goedkoper en efficiënter te organiseren, wat de mogelijkheden voor welzijnswerk zijn voor deze doelgroepen, hoe de eigen kracht en informeel netwerk van de gebruiker kan worden vergroot en hoe de toegang wordt geregeld tot deze zorg? Op dit moment hebben gemeenten nog geen financiële middelen om in begeleiding te voorzien of het persoonsgebonden budget te compenseren.

Alle partijen willen graag verder gaan met de voorbereidingen om de begeleiding in de toekomst daadwerkelijk vraaggericht, dichter bij de klant en efficiënter te organiseren. Vandaar dat de samenwerkende gemeenten er voor hebben gekozen in gesprek te blijven met deze partners binnen welzijn en zorg en door te gaan met de voorbereidingen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeenten verder met voorbereiding van overheveling begeleiding uit AWBZ naar Wmo

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden gaan verder met de voorbereidingen die gepaard gaan met de overheveling van de begeleiding van de AWBZ naar de Wmo. Doel van deze overheveling is zorg en ondersteuning, met behulp van gemeenten, dicht bij de mensen te organiseren. Als … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: