BlomBlom Mijdrecht

Lentenota 2012 brengt financiële situatie Aalsmeer in beeld


Geplaatst op: 5 juni 2012

Met het uitbrengen van de Lentenota brengt het college van de gemeente Aalsmeer de financiële huishouding van de gemeente, voor de komende jaren, in kaart. Het overall-beeld ziet er niet zorgeloos uit, voor 2013 accepteert het college een klein tekort. In de jaren daaropvolgend is de begroting sluitend. Forse investeringen zijn nodig voor achterstallig onderhoud aan bruggen, beschoeiingen en wegen. Positief nieuws is dat voor 2013 de tarieven waarschijnlijk, niet extra worden verhoogd, behalve dan dat de reguliere prijsindexatie wordt gevolgd (uitzondering hierop is de rioolheffing). In december 2012 worden de voorstellen voor definitieve belastingen en tarieven 2013 aan de raad aangeboden.

In de Lentenota is ruim aandacht voor de bezuinigingen waarvoor het college zich zag geplaatst door de teruglopende financiële situatie van het gemeentelijke huishoudboekje. Waar eerst in de eigen organisatie is gesneden door pijnlijke ingrepen worden nu ook de effecten van slinkende budgetten zichtbaar in de samenleving. Van de in totaal voorgestelde € 5,2 miljoen aan bezuinigingen is € 4,9 miljoen (95%) daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Korting op gemeentefonds
Natuurlijk is het college zich ervan bewust dat er nog wat op ons afkomt. In de Lentenota is de berekening van de algemene uitkering gedaan op basis van de laatst uitgebrachte circulaire, de decembercirculaire 2011. Het effect van bezuinigingen van het rijk hebben grote kortingen op het gemeentefonds tot gevolg. Deze kunnen oplopen tot structureel € 600 mln. Voor Aalsmeer betekent dit een lagere algemene uitkering van circa € 0,8 mln.

Kwetsbare groepen ontzien
Waar de landelijke overheid de broekriem aanhaalt, blijft de gemeentelijke overheid niet achter. Het uitgangspunt van dit college ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten', is overeind gebleven. Iedereen zal iets van de bezuinigingen merken, maar de meest kwetsbare groepen wil het college ontzien, zo klonk het uitgangspunt in 2011. Dit doel is gehaald, zo stelt het college nu twee jaar na het ingaan van de eerste bezuinigingsgesprekken in het voorjaar van 2010.

Beheerplannen wegen en kunstwerken
In de afgelopen periode zijn er zowel voor wegen als voor kunstwerken (beschoeiingen en bruggen) beheerplannen opgesteld. Uit deze beheerplannen blijkt dat sprake is van aanzienlijk achterstallig onderhoud op wegen en kunstwerken. Om dit op te lossen wordt voorgesteld extra te investeren in wegen, beschoeiingen en bruggen. Het college verwacht de achterstand voor wegen, bruggen en beschoeiingen binnen vijf jaar op te lossen en het onderhoudsniveau op een veilig kwaliteitsniveau te brengen.

Fusie voetbalverenigingen
Er wordt al heel lang gesproken over een fusie tussen de voetbalverenigingen VV Aalsmeer, RKAV en Jong Aalsmeer United, maar nu lijkt deze (politieke) wens toch echt in vervulling te gaan. Eind maart hebben de leden van de drie voetbalclubs de besturen toestemming gegeven om de vorming van een fusieclub voort te zetten. Hiermee zal een grote vereniging ontstaan met meer dan 1.000 spelende leden, die voortaan op één complex terecht kunnen.
Het college is van mening dat een fusie van essentieel belang is voor het voortbestaan van Jong Aalsmeer United, maar ook noodzakelijk is om op een efficiënte manier gebruik te maken van de ruimte en te kunnen besparen op beheer en onderhoud. Het college stelt de raad dan ook voor te investeren in een nieuw sportcomplex voor de fusieclub.

Scholen en sporthal
Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het bouwen van scholen in de gemeente Aalsmeer. In augustus 2008 is in Nieuw Oosteinde De Mikado in gebruik genomen en in 2009 de Rietpluim in Kudelstaart. Nu is het tijd om te investeren in een scholencomplex voor de basisscholen De Hoeksteen en De Wegwijzer in Aalsmeer.
Bij het realiseren van dit scholencomplex is ook een sporthal voor gebruik door scholen en verenigingen gepland. In de sporthal kan zowel het bewegingsonderwijs als het gymnastiekonderwijs plaats vinden. Daarnaast is de sporthal buiten schooltijden beschikbaar voor sportverenigingen en andere maatschappelijke functies. Het college vindt dit erg belangrijk, gezien de vele sportactiviteiten die in Aalsmeer plaatsvinden en de groeiende behoefte aan sportaccommodaties voor de sportverenigingen.

Besluitvorming
Op donderdag 21 juni wordt de Lentenota in het Beraad behandeld. Daarna volgt op donderdag 12 juli behandeling en vaststelling in de raad.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Lentenota 2012 brengt financiële situatie Aalsmeer in beeld

Met het uitbrengen van de Lentenota brengt het college van de gemeente Aalsmeer de financiële huishouding van de gemeente, voor de komende jaren, in kaart. Het overall-beeld ziet er niet zorgeloos uit, voor 2013 accepteert het college een klein tekort. In de jaren daaropvolgend is de begroting sluitend. Forse investeringen … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: