0001 - OrMontre week 42 live + vanaf 8 nov / 4-dec

Nieuwe bestemming voor jongerencentrum De Fabriek


Geplaatst op: 24 mei 2012

Het college van De Ronde Venen vindt het initiatief van stichting 2BE om in De Fabriek een leer-, werk- en trainingscentrum met horecavoorziening voor jongeren te vestigen, een kansrijk initiatief. In overleg met stichting De Baat is gezocht naar een andere bestemming voor het jongerencentrum De Fabriek waarin ook het jongerenwerk een plek kan krijgen. Met de nieuwe bestemming blijft het jongerenwerk en café 't Pruttelpotje behouden.

Het accommodatiegebonden jongerenwerk in Jongerencentrum De Fabriek werd eind 2011 ingezet als bezuiniging bij stichting De Baat. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om samen met stichting De Baat tot een ander voorstel te komen om de bezuinigingsopdracht te realiseren.

In overleg met De Baat is besloten om het accommodatiegebonden jongerenwerk in De Fabriek stop te zetten en te komen tot een nieuwe opzet voor zowel De Fabriek als het jongerenwerk. Diverse alternatieve voorstellen zijn doorgenomen, zoals korten op signaleren en netwerken, vrijwilligerswerk, wijkgericht werken en mantelzorgondersteuning en andere producten en diensten. Gezien toekomstige ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg zijn alternatieve bezuinigingen onwenselijk. Wethouder Erika Spil: "Bij de afweging van alternatieve bezuinigingen is nadrukkelijk rekening gehouden met het voortbestaan van het jongerenwerk. Met het huidige voorstel kan dat ook. Bij behoefte kan er voor jongerenactiviteiten ruimte gehuurd worden in De Fabriek. Bovendien blijft de rest van de producten en diensten die we hard nodig gaan hebben, ook in stand. Ieder ander voorstel leidde namelijk tot het verdwijnen van een van de producten of diensten, wat een onevenredige bezuiniging is."

Daarnaast heeft de gemeente een nieuwe visie op jongerenwerk ontwikkeld, waarin het jongerenwerk zich niet beperkt tot een accommodatie als De Fabriek in Mijdrecht of Tumult in Abcoude, maar ook haar plek kent in de andere kernen van De Ronde Venen. Het flexibel kunnen inspelen op de vraag bij jongeren in de verschillende kernen is hierbij het uitgangspunt. Ook Stichting De Baat kan zich hierin vinden.

Het college is van mening dat de stichting 2B een goede invulling kan geven aan locatie De Fabriek. stichting 2B wil er een leer-, werk- en trainingcentrum en een horecavoorziening realiseren. In het plan wordt een ruimte ingericht die multifunctioneel inzetbaar en beschikbaar is voor externe partijen als De Baat. Bovendien blijft café ‘t Pruttelpotje behouden. Het lunch- en eetcafé gaat fungeren als een soort werkschool waar jongeren kunnen ‘proefdraaien'. Een leer- en werktraject aan jongeren die uit een schoolsysteem vallen en zorgjongeren moet de nodige structuur, coaching en begeleiding geven om weer mee te doen in de maatschappij.

Het besluit van het college om de bezuiniging van stichting De Baat van 5% subsidie te realiseren door het afstoten van het accommodatiegebonden jongerenwerk in De Fabriek wordt in juni voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Nieuwe bestemming voor jongerencentrum De Fabriek

Het college van De Ronde Venen vindt het initiatief van stichting 2BE om in De Fabriek een leer-, werk- en trainingscentrum met horecavoorziening voor jongeren te vestigen, een kansrijk initiatief. In overleg met stichting De Baat is gezocht naar een andere bestemming voor het jongerencentrum De Fabriek waarin ook het … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: