02 - Senior  sportief actief 2e week

Het wordt bepaald niet stiller in Aalsmeer


Geplaatst op: 3 mei 2012

Dit was de harde conclusie die Hans Alders op 25 april jongstleden trok bij zijn uitleg over de afspraken rond het Aldersakkoord en het nieuwe geluidsstelsel voor luchthaven Schiphol. Hans Alders, oud-minister van Milieu, is de naamgever van de zogenaamde Alderstafel. Daar proberen alle belanghebbenden rondom Schiphol te komen tot een advies aan de landelijke politiek. Hans Alders was samen met Jasper Daams van de Luchtverkeersleiding Nederland naar Aalsmeer gekomen om in gesprek te gaan met inwoners van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn over de geluidsoverlast van Schiphol.

Alders was in Aalsmeer op uitnodiging van wethouder Ulla Eurich die mede namens haar collega's Jan Willem Groot (Amstelveen) en Jeroen Verheijen (Uithoorn) als gastvrouw optrad. Ook de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) was gevraagd om voor het oog van ruim tweehonderdvijftig kritische inwoners hun verhaal te doen over baangebruik en vliegroutes. In haar openingsspeech gaf Eurich aan het belangrijk te vinden dat 'buren' de bereidheid moeten hebben om naar elkaar te luisteren en begrip moeten hebben voor elkaar's situatie. 'Het leven nabij een luchthaven van het formaat van Schiphol', zo zei Eurich, 'brengt veel goeds voor de Nederlandse economie, maar heeft voor de inwoners hier ook een keerzijde. De geluidsoverlast beinvloedt ons dagelijks leven en verstoort onze nachtrust.'

Kritische opmerkingen
De avond was opgeknipt in twee delen: eentje met inleidingen door Hans Alders en Jasper Daams (LVNL) en een deel met vragen en kritische opmerkingen van de aanwezige inwoners. Onder deskundige leiding van dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg (voormalig kritisch politiek interviewer en verslaggever van o.a. 'Den Haag Vandaag') ontstond een pittig debat waarin zowel de voorzitter van de Alderstafel als de LVNL het vuur na aan de schenen werd gelegd. Zij kregen echter volop gelegenheid om de technische achtergronden en de mogelijkheden en beperkingen van luchthaven Schiphol toe te lichten. Hans Alders wond er geen doekjes om: 'Het is de bedoeling dat de Aalsmeerbaan zo min mogelijk wordt ingezet. Maar als het aantal vliegbewegingen gaat toenemen de komende jaren, dan zal dat niet meer lukken en zal er steeds meer geluidsoverlast komen in Aalsmeer. dat is geen mooie boodschap. Feit is dat de politiek in Den Haag het heeft goedgevonden dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol tot 2020 drastisch mag stijgen.'

Nieuw stelsel
In 2008 werd het zogenaamde Aldersakkoord gesloten en door de Tweede Kamer overgenomen. Schiphol moest kunnen groeien naar 510.000 vliegbewegingen per jaar onder de voorwaarde dat met hinderbeperkende maatregelen de leefomgeving van het gebied rond Schiphol moet worden beschermd. Op dit moment zijn er rond de 380.000 starts en landingen op Schiphol. Een nieuw geluidsstelsel, het zogenaamde Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) werd vervolgens uitgewerkt. Centraal hierin staat het zogenaamd geluidsprefentiele baangebruik, waarbij zo mogelijk de minst overlastgevende banen (Polderbaan en Kaagbaan) worden ingezet. Als het aantal starts of landingen op piekmomenten te groot wordt, of als het weer dat nodig maakt (bijvoorbeeld zuiderwind) of als de Kaagbaan voor onderhoud uit de running is, dan wordt de Aalsmeerbaan ingezet.

Op 1 november 2010 ging een tweejarig experiment met dit nieuwe geluidsstelsel van start. Voor de gemeente Aalsmeer heeft dit stelsel een goede kant: de zogenaamde 'stuurmaatregel' is van de baan. In het oude stelsel werd automatisch naar de Aalsmeerbaan uitgeweken als de geluidsnorm van of naar de Kaagbaan overschreden dreigde te worden. Daarmee voorkwam Schiphol hoge boetes, maar werden meer mensen de dupe van vliegtuiglawaai. Die absurde maatregel is nu gelukkig van de baan. Maar de gemeente Aalsmeer ziet nog niet dat er maatregelen worden bedacht die ook voor haar inwoners lokaal soelaas bieden tegen de stijgende geluidsoverlast.

Schriftelijke vragen
De avond was veel te kort om de vele vragen, zorgen en klachten van de aanwezigen te behandelen. Mensen konden hun resterende vragen op een kaartje zetten en een hele stapel vragenlijsten werd overhandigd aan de directeur van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Hij zal zorgen voor beantwoording. De antwoorden worden later op verschillende websites gepubliceerd. Van de avond verschijnt ook een verslag dat over ongeveer twee weken na te lezen is op www.aalsmeer.nl/Schiphol.

Twee concrete toezeggingen
Het directe resultaat van de avond waren twee concrete toezeggingen aan de bewoners van Aalsmeer. De eerste betrof een toezegging van de LVNL over het vastzetten van dakpannen in de aanvliegroute van de Aalsmeerbaan. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de Stichting Leefomgeving Schiphol die nu ook al het herstellen van schade aan daken betaalt. De betrokken huiseigenaren krijgen hier binnenkort bericht over van de Stichting.
Daarnaast zegde Hans Alders toe wethouder Eurich te helpen om alsnog een beroep te doen op de compensatieregeling van diezelfde Stichting Leefomgeving Schiphol voor een aantal zwaar gedupeerden net buiten de zogenaamde Sloopzone. Het blijkt dat vliegtuigen niet altijd over de sloopzone vliegen maar precies over hun huizen. De eigenaren vielen tot nu toe echter buiten de compensatieregeling. Met de steun van Alders lukt het hopelijk alsnog.

Hinderbeperkende maatregel tegoed
Na afloop bedankte wethouder Eurich mede namens haar collega's de inleiders voor hun bereidheid om aan inwoners van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen uit te leggen wat zij wel en niet kunnen verwachten. Zij voegde hieraan toe dat de gemeenten zich hard zullen blijven maken voor het nakomen van afspraken. Eurich: ‘Het is goed dat Hans Alders een bezoek heeft gebracht aan Aalsmeer zodat bezorgde inwoners uitleg kregen, hun vragen konden stellen en hun zorgen tot uitdrukking konden brengen. Ik heb de heren nogmaals uitgenodigd voor over een jaar, zodat zij ook de eindconclusies van het tweejarige experiment kunnen toelichten en opnieuw met Aalsmeerders in discussie kunnen gaan. En natuurlijk heb ik de heer Alders eraan herinnerd dat ook Aalsmeer in het Aldersakkoord hinderbeperkende maatregelen zijn beloofd. Die hebben we dus nog tegoed.' 'Wordt dus vervolgd', aldus een opmerking van een bezoeker bij het verlaten van de zaal.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Het wordt bepaald niet stiller in Aalsmeer

Dit was de harde conclusie die Hans Alders op 25 april jongstleden trok bij zijn uitleg over de afspraken rond het Aldersakkoord en het nieuwe geluidsstelsel voor luchthaven Schiphol. Hans Alders, oud-minister van Milieu, is de naamgever van de zogenaamde Alderstafel. Daar proberen alle belanghebbenden rondom Schiphol te komen tot … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: