0001 - OrMontre week 42 live + vanaf 8 nov / 4-dec

Voortbestaan scholen Baambrugge en De Hoef gewaarborgd


Geplaatst op: 24 april 2012

Het voortbestaan van de basisscholen Ichthus in Baambrugge en Antonius in De Hoef loopt de komende jaren geen gevaar, ook niet als het aantal leerlingen afneemt. Dat is een gevolg van het te verwachten besluit van het ministerie van Onderwijs om de zogenoemde opheffingsnorm voor deze scholen drastisch te verlagen.

Wethouder Erika Spil (Onderwijs) is zeer verheugd met het besluit: "De basisscholen vervullen een belangrijke rol in Baambrugge en De Hoef en dragen bij aan de leefbaarheid van die kernen. Vorig jaar, tijdens het bezoek van het college aan alle kernen, hebben inwoners een dringend beroep op me gedaan om alles te doen om deze scholen in stand te houden. Omdat het minimum aantal leerlingen dat de scholen in de twee kernen moet bezoeken, de opheffingsnorm, aanmerkelijk is verlaagd, worden ze niet meer in hun voortbestaan bedreigd. Ook niet als het aantal leerlingen zou afnemen. Gezien de leerlingenprognoses betekent dit dat de scholen nog vele jaren zullen voortbestaan."
Het ministerie van Onderwijs stelt voor elke gemeente een opheffingsnorm vast, het minimum aantal leerlingen dat een basisschool moet bezoeken. Als het aantal leerlingen blijvend onder die norm zakt, dan ontvangt de school geen geld meer van het Rijk en rest geen andere mogelijkheid dan sluiting. De opheffingsnorm voor de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen bedroegen respectievelijk 87 en 109 leerlingen. Als gevolg van de herindeling zou de nieuwe norm voor de gemeente rond de 100 leerlingen gaan bedragen. Het leerlingenaantal van de basisscholen in Baambrugge en De Hoef bevindt zich nu rond dat aantal.

De afgelopen maanden is verschillende keren bij het ministerie aangedrongen om niet één opheffingsnorm voor de gehele gemeente vast te stellen, maar één norm voor de kernen Baambrugge en De Hoef en één voor de rest van de gemeente. Recent heeft het ministerie aangegeven hiermee in te willen stemmen, mits de schoolbesturen hiermee akkoord gaan. Alle Rondeveense schoolbesturen hebben vorige week laten weten met dit voorstel in te stemmen. Als gevolg daarvan gaat de opheffingsnorm voor de kernen Baambrugge en De Hoef 47 leerlingen bedragen en voor de rest van de gemeente 103. Deze lage norm voor de kernen Baambrugge en De Hoef betekent dat de beide basisscholen kunnen blijven voortbestaan, ook als hun leerlingenaantal zou dalen.

 

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Voortbestaan scholen Baambrugge en De Hoef gewaarborgd

Het voortbestaan van de basisscholen Ichthus in Baambrugge en Antonius in De Hoef loopt de komende jaren geen gevaar, ook niet als het aantal leerlingen afneemt. Dat is een gevolg van het te verwachten besluit van het ministerie van Onderwijs om de zogenoemde opheffingsnorm voor deze scholen drastisch te verlagen. … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: