001- Uithoorn

College legt Voorloper Structuurvisie voor aan gemeenteraad


Geplaatst op: 19 april 2012

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Voorloper Structuurvisie en met de aanpak voor het komende jaar om te komen tot een Ontwerp Structuurvisie. De Structuurvisie geeft aan welke ruimtelijke ontwikkeling de gemeente de komende tien tot twintig jaar wil nastreven. In de Voorloper zet de gemeente op hoofdlijnen de koers uit van een aantal belangrijke thema's. Het college legt de Voorloper nu voor aan de gemeenteraad. Deze zal hier naar verwachting in de raadsvergadering van 31 mei 2012 over spreken.

Hoe willen we dat onze gemeente er over twintig jaar uitziet? Welke keuzes maken we in de verdere ontwikkeling? Het geëigende, en tevens verplichte middel om dat te bepalen is een structuurvisie met keuzes voor wonen, werken, landschap, voorzieningen, recreatie, welzijn en cultuur. Eind 2012 moet de Ontwerp Structuurvisie klaar zijn. De definitieve Structuurvisie kan dan in de eerste helft van 2013 worden vastgesteld.

Het maken van een structuurvisie kent een aantal stappen met ieder een eigen planning. In 2010 is in aanloop naar de herindeling de eerste stap gezet: de Kadernotitie. De Kadernotitie beschrijft wáár de visie over moet gaan: wat is goed, wat is minder goed, wat vraagt om oplossingen, welke ontwikkelingen zijn gewenst, welke ambities liggen er. De gemeente heeft een aantal voorzetten gegeven die bewoners, ondernemers, organisaties en raadsleden hebben becommentarieerd en aangevuld. In de Kadernotitie De Ronde Venen staat vooral centraal welke thema's belangrijk zijn om in de Structuurvisie op te nemen. In de Voorloper zet de gemeente op basis van de Kadernotities en de reacties hierop, op een aantal onderwerpen al een koers op hoofdlijnen uit. Bijvoorbeeld dat het voor de leefbaarheid in de gemeente op de langere termijn goed is om niet alleen voor eigen behoefte te bebouwen. Ook staat in de Voorloper een gebiedsgerichte en genuanceerde visie op ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied.

Informatie over de Structuurvisie vindt u op www.derondevenen.nl onder Leven en werken. Ook is het mogelijk om in te schrijven op een (digitale) nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden via projecten@derondevenen.nl. Van juni tot begin september kunnen inwoners meedenken over hoe de Ontwerp Structuurvisie er uit moet gaan zien. Na de raadsbehandeling maakt de gemeente meer bekend over hoe iedereen die dat wil een actieve bijdrage aan de Structuurvisie kan leveren.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College legt Voorloper Structuurvisie voor aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Voorloper Structuurvisie en met de aanpak voor het komende jaar om te komen tot een Ontwerp Structuurvisie. De Structuurvisie geeft aan welke ruimtelijke ontwikkeling de gemeente de komende tien tot twintig jaar wil nastreven. In de Voorloper zet de gemeente … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: