01 - Nooit Gedacht

Directie/OR: Start met echte pensioencommunicatie!


Geplaatst op: 6 april 2012

 

 

Directie

Wij worden meestal door werkgevers ingeschakeld om hen te adviseren over het herstructureren van (verzekerde) pensioenregelingen. 

In dat traject geven wij de directie een kort, eenvoudig en compleet overzicht van de meest aantrekkelijke scenario’s. De directie krijgt snel inzicht in de relevante fiscale, civielrechtelijke en actuariële aspecten van pensioen. Verder wordt de directie voorgelicht over de (verwachte) pensioenontwikkelingen in Nederland, Europa, haar branche en hoe dat gelet op de verwachte financiële ratio’s van het bedrijf passend zou kunnen worden vertaald naar diverse scenario’s. 

Op een geven moment wordt een bepaalde keuze gemaakt en veelal na goedkeuring door de Raad van Commissarissen wordt het voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR).

OR
De OR heeft ex artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden een instemmingsrecht voor een door de directie voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging, intrekking van een collectieve verzekerde pensioenregeling, voor zover deze niet inhoudelijk is geregeld in een CAO.

Mocht de OR haar instemming niet verlenen, dan kan de directie uiteindelijk de Kantonrechter verzoeken te voorzien in vervangende instemming. Hetgeen kan worden verleend als de Kantonrechter van mening is dat het niet instemmen door de OR kennelijk onredelijk is of dat de directie vanwege zwaarwegende omstandigheden genoodzaakt is het besluit te nemen.

 

Hoe kan een dergelijke ongewenste impasse worden voorkomen? 

Werkgever heeft vaker onbewust (niet goed) gecommuniceerd.

De situatie die wij in de praktijk het meest aantreffen is dat in de afgelopen periode door de werkgever niet (echt) is gecommuniceerd over pensioen en dat de inhoud van de regeling veelal berust op toeval. De werkgever was als ondernemer begrijpelijkerwijs vaak niet thuis in pensioen en vertrouwde het al dan niet terecht toe aan de HR afdeling en/of pensioenadviseur.

Dergelijke werkgevers moeten echter niet verbaasd opkijken als op een gegeven moment de medewerkers en OR terecht aangeven geen vertrouwen te kunnen hebben in de aard, omvang en tot standkoming van de pensioenregeling.

De moderne werkgever
Deze werkgever begrijpt dat de gewenste optimale prestaties alleen kunnen worden behaald via een optimaal intern samenspel. Dat vereist vertrouwen. Als een werkgever wel zorgt voor een tijdige, complete en efficiënte voorlichting van de OR en uit laat leggen dat de bomen (juist nu) niet tot in de hemel kunnen groeien, dan komt het vaker dan verwacht voor dat de OR als mede-probleemeigenaar zich redelijk toont.

Conclusie 
Het is ook in het belang van de directie dat de OR wel goed is geïnformeerd. Voor de  OR is het zaak gebruik te maken van haar recht op voorlichting en zich wel echt te willen verdiepen in de pensioenmaterie. Het eenmaal geïnformeerd meedenken kan de OR echter (veel) zwaarder vallen dan verwacht. “Watch out what you wish for, you just might get it!” 

Mr. Patrick J. Donders

Pensioenjurist

p.donders@edo.nl 

 

 

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Directie/OR: Start met echte pensioencommunicatie!

    Directie Wij worden meestal door werkgevers ingeschakeld om hen te adviseren over het herstructureren van (verzekerde) pensioenregelingen.  In dat traject geven wij de directie een kort, eenvoudig en compleet overzicht van de meest aantrekkelijke scenario’s. De directie krijgt snel inzicht in de relevante fiscale, civielrechtelijke en actuariële aspecten … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: