01 - Nooit Gedacht

Project Nieuw-Calslagen Aalsmeer gaat volgende fase in


Geplaatst op: 6 maart 2012

Dinsdag 6 maart heeft het College van B&W besloten om de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het Visiedocument en het Stedenbouwkundig plan van Nieuw Calslagen. In deze documenten is vastgelegd onder welke voorwaarden het nieuwbouwproject Nieuw Calslagen doorgang kan vinden. Daarbij is veel aandacht besteed aan de inhoudelijke uitwerking van het plan evenals de financiële randvoorwaarden die de gemeente aan de ontwikkeling stelt. De ontwikkeling van Nieuw-Calslagen is een project van Van Berkel Aannemers, die op dit historische stukje Kudelstaart 18 luxe woningen wil realiseren. De ontwikkeling van de woningen, die zijn geplaatst rond het kerkhofje van Calslagen (een Rijksmonument) aan de Herenweg, betekent een kwaliteitsverbetering van de in verval geraakte percelen tuinbouwgrond.

Wat houdt Nieuw Calslagen in?
Het doel van het project is de herontwikkeling van de braakliggende percelen rondom het kerkhofje Calslagen, waarbij de cultuurhistorie van de plek een belangrijk uitgangspunt vormt. Dit sluit aan bij de Belvedèregedachte: ‘behoud door ontwikkeling'. Het ontwerp van de woningen is bovendien geïnspireerd door het "oudste huisje van Kudelstaart' aan de Herenweg 83, een gemeentelijk monument.
Er worden volgens de plannen 18 woningen gebouwd die voldoen aan een hoge duurzaamheidambitie. Het woningbouwconcept is uitermate flexibel zodat optimaal kan worden ingespeeld op de woonwensen van de toekomstige bewoners.

Het kerkhof als rijksmonument vormt de kern van het plan. Op het kerkhof verrijst straks een kunstwerk dat refereert aan de cultuurhistorie van de plek. Het College stelt als voorwaarde voor de realisatie van de nieuwbouwplannen dat Nieuw Calslagen openbaar toegankelijk wordt. Het openbaar gebied bestaat, naast wegen, uit enkele wandelpaden met ophaalbrug en een openbare kade aan de Westeinderplassen. Wethouder Van der Hoeven: "De gemeente zet in op het toevoegen van kwaliteit. Naast de kunstzinnige markering van de vroegere kerktoren en de kade aan de Westeinderplassen komt er een bijzondere markering van de historische handelsroute die de Herenweg vanouds was. Het ontwerp van de kunstzinnige elementen komt tot stand via een co-creatieproces waar omwonenden en belangstellenden actief bij worden betrokken".

Procedure en planning
Het stedenbouwkundig plan voor Nieuw-Calslagen heeft eind 2011 ter inzage gelegen. De inspraakreacties zijn voorzien van een reactie van het college en waar mogelijk verwerkt in het plan of het visiedocument. Het Visiedocument en het Stedenbouwkundig plan Nieuw Calslagen zijn vastgesteld onder voorbehoud van een akkoord van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

De plannen worden naar verwachting in maart en april behandeld door de gemeenteraad van Aalsmeer. Indien de raad instemt, kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Volgens planning kan dit omstreeks december 2012 worden vastgesteld. Ontwikkelaar Van Berkel wil in 2013 starten met de bouw van de eerste woningen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Project Nieuw-Calslagen Aalsmeer gaat volgende fase in

Dinsdag 6 maart heeft het College van B&W besloten om de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het Visiedocument en het Stedenbouwkundig plan van Nieuw Calslagen. In deze documenten is vastgelegd onder welke voorwaarden het nieuwbouwproject Nieuw Calslagen doorgang kan vinden. Daarbij is veel aandacht besteed aan … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: