0001 - OrMontre week 42 live + vanaf 8 nov / 4-dec
Eerste stap voor vernieuwing gebied Tuinderslaan Mijdrecht

Eerste stap voor vernieuwing gebied Tuinderslaan Mijdrecht


Geplaatst op: 29 maart 2017

Het college van B en W heeft dinsdag 28 maart 2017 de eerste stap gezet om te komen tot vernieuwing van het gebied Tuinderslaan in Mijdrecht. Samen met bewoners, tuinders en andere ondernemers is een toekomstbeeld opgesteld om de Tuinderslaan en omgeving om te vormen van tuinbouwgebied tot ‘aantrekkelijke dorpsrand’ met woningen en recreatiemogelijkheden. Het college van B en W heeft besloten dit toekomstbeeld verder uit te werken.

Op dit moment zijn verschillende functies in het gebied gevestigd. Een aantal tuinders heeft er een bedrijf, er is een aantal bedrijven uit andere sectoren gevestigd en er staan woningen. Wethouder David Moolenburgh: ,,Het risico bestaat dat daardoor het gebied verpaupert. Dat willen we niet. Daarom zijn in overleg met bewoners, tuinders en andere ondernemers drie scenario’s ontwikkeld en besproken. Hierdoor is duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden en kansen van het gebied en hoe bewoners, tuinders en ondernemers, maar ook provincie en landbouworganisatie LTO hier tegenaan kijken.’’

Kansrijk

De scenario’s om het gebied - dat wordt begrensd door de Schattekerkerweg, Kerkvaart, het Wickelhofpark en de Oosterlandweg - te laten zoals het nu is of om het om te vormen tot een duurzaam tuinbouwgebied vielen om verschillende redenen af. De bewoners en ondernemers zien de meeste kansen in het scenario het gebied om te vormen tot een overgangszone tussen het dorp en de groene polders. Dat betekent onder andere dat op beperkte schaal woningbouw mogelijk zou moeten worden, maar ook dat er recreatiemogelijkheden komen, zoals fiets- en wandelpaden.

De gemeente gaat nu in overleg met bewoners en ondernemers een integrale gebiedsvisie opstellen. Daarin moet onder meer duidelijkheid komen over de verhouding tussen woningbouw, bedrijven en recreatie, de ontsluiting voor het verkeer en de financiële haalbaarheid. Het streven is deze visie eind dit jaar af te ronden.

 

Verkeersveiligheid

Vooruitlopend op de visie wordt dit jaar de kruising Oude Spoorbaan/Oosterlandweg opgeknapt om te komen tot een betere en veiligere verkeersafwikkeling. Ook wordt onderzoek gedaan hoe de verkeersveiligheid op de Oosterlandweg in zijn geheel kan worden verbeterd, met extra aandacht voor de kruising met de Schattekerkerweg.


Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Eerste stap voor vernieuwing gebied Tuinderslaan Mijdrecht

Het college van B en W heeft dinsdag 28 maart 2017 de eerste stap gezet om te komen tot vernieuwing van het gebied Tuinderslaan in Mijdrecht. Samen met bewoners, tuinders en andere ondernemers is een toekomstbeeld opgesteld om de Tuinderslaan en omgeving om te vormen van tuinbouwgebied tot ‘aantrekkelijke dorpsrand’ … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: