BlomBlom Mijdrecht

€ 2,8 miljoen voor herinrichting van sloopzone tot een recreatief groengebied


Geplaatst op: 7 februari 2012

Vandaag reikte de Stichting Leefomgeving Schiphol een cheque van 2,8 miljoen euro uit aan wethouder Ulla Eurich van de gemeente Aalsmeer. De bijdrage van de stichting is bedoeld voor de herstructurering van de zogenaamde sloopzone tot een recreatief groengebied. De omwonenden ervaren deze sloopzone als een leeg, rommelig en desolaat gebied. Met bijdrage van de stichting kan de gemeente dit gebied herinrichten als recreatief groengebied. Het gebied wordt opgeknapt en bij de herinrichting wordt de voor Aalsmeer kenmerkende trekheestercultuur in ere gehouden.

Het kabinet zet in op een concurrerende en duurzame luchtvaart en tegelijkertijd op hinderbeperking en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving van bewoners. Partijen aan de Alderstafel adviseren hierover en hebben in 2008 met elkaar een akkoord bereikt. Als onderdeel van dit akkoord hebben partijen het convenant omgevingskwaliteit middellange termijn ondertekend.

Stichting Leefomgeving Schiphol geeft uitvoering aan de afspraken uit dit convenant, ondermeer door het ondersteunen van lokale projecten die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving versterken. Door de bijdrage van de stichting kan er geïnvesteerd worden in de verbetering van de leefomgeving voor bewoners in de Schipholregio. Vaak is sprake van ruimtelijke beperkingen als gevolg van wet- en regelgeving met betrekking tot het vliegverkeer van Schiphol. Zo is nieuwe bebouwing niet of slechts beperkt toegestaan. Dit heeft gevolgen voor de aantrekkingskracht en het voorzieningenniveau binnen dit gebied. In Aalsmeer ondersteunt de stichting het project de Groenzone om verrommeling van het gebied aan de Oostereinderweg (voorheen ‘de sloopzone' genoemd) tegen te gaan. Het plan is om van dit gebied een mooi recreatiegebied te maken, waar alle Aalsmeerders van kunnen genieten.

Naast Aalsmeer krijgen ook Amstelveen en Uithoorn een subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol. In Amstelveen wordt de subsidie besteed aan de inrichting van de openbare ruimte van Uilenstede. De buitenruimte van 17 hectare wordt daar opgeknapt om een betere leefomgeving te creëren. In Uithoorn wordt van het oude kassengebied langs de Iepenlaan een recreatief openbaar groengebied gemaakt.

De uitwerking van de initiatieven voor de omgevingsprojecten is in nauwe samenwerking met
bewoners tot stand gekomen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uiteindelijke realisatie van een project. De Stichting Leefomgeving Schiphol houdt de realisatie van de verschillende projecten in de gaten en de betrokkenheid van de bewoners daarbij.

Stichting Leefomgeving Schiphol heeft tot doel om een kwaliteitsimpuls voor bewoners te bieden die wonen in de nabijheid van Schiphol. De Stichting maakt deel uit van het Aldersconvenant, waarin afspraken zijn gemaakt met de luchtvaartsector en de omgeving over de groeimogelijkheden van Schiphol. Het budget van de Stichting werd ter beschikking gesteld door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Luchthaven Schiphol.

 

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

€ 2,8 miljoen voor herinrichting van sloopzone tot een recreatief groengebied

Vandaag reikte de Stichting Leefomgeving Schiphol een cheque van 2,8 miljoen euro uit aan wethouder Ulla Eurich van de gemeente Aalsmeer. De bijdrage van de stichting is bedoeld voor de herstructurering van de zogenaamde sloopzone tot een recreatief groengebied. De omwonenden ervaren deze sloopzone als een leeg, rommelig en desolaat … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: