001 - Homan Zonnepanelen

Veranderingen vragen om fulltime wethouder


Geplaatst op: 6 februari 2012

Het college van B en W van De Ronde Venen stelt de gemeenteraad voor de uren van de wethouder Sociale Zaken en Samenleving (Erika Spil) uit te breiden van een deeltijd functie (0,6 fte) naar een volledige betrekking. Binnen het sociale domein vinden landelijke ontwikkelingen plaats met grote gevolgen voor gemeenten, waardoor een fulltime wethouder noodzakelijk is.

Om de veranderingen het hoofd te bieden en beleidsdoelen te behalen is veel bestuurskracht nodig. Erika Spil is als wethouder verantwoordelijk voor Samenleving, Jeugd- en Ouderbeleid, Kunst en Cultuur, Onderwijs en Sociale Zaken. Binnen onderwerpen uit deze portefeuille, draagt het Rijk de verantwoordelijkheid van taken over aan gemeenten. De omvang hiervan, was aan het begin van de collegeperiode nog niet bekend. Bovendien gaat dit gepaard met een flinke bezuiniging. Dit betreft onder andere Passend Onderwijs, Wet Werken naar Vermogen, transitie AWBZ en Jeugdzorg. Afgelopen jaar is steeds duidelijker geworden op welke terreinen de gemeenten verantwoordelijkheid gaan krijgen, al zijn de exacte wettelijke kaders nog niet bekend. Om sturing te geven op deze onderwerpen en tijdig aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, is extra bestuurlijke inzet en daadkracht nodig.

Burgemeester Maarten Divendal: "We hebben als gemeente straks meer taken uit te voeren met minder financiële middelen. Om tijdig de wettelijke taken uit te kunnen voeren en de noodzakelijke diensten en voorzieningen aan inwoners te kunnen bieden, moeten we nu alles op alles zetten. De overheveling van Rijkstaken naar gemeenten vraagt om grote bestuurlijke inzet en sturing. Deze onderwerpen vragen om continue aandacht en inzet van de verantwoordelijk wethouder. Uit belang voor de gemeente, moeten we daar volledig op inzetten."

De gemeenteraad van De Ronde Venen neemt naar verwachting in de raadvergadering van maart een besluit over het collegevoorstel.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Veranderingen vragen om fulltime wethouder

Het college van B en W van De Ronde Venen stelt de gemeenteraad voor de uren van de wethouder Sociale Zaken en Samenleving (Erika Spil) uit te breiden van een deeltijd functie (0,6 fte) naar een volledige betrekking. Binnen het sociale domein vinden landelijke ontwikkelingen plaats met grote gevolgen voor … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: