001 - Homan Zonnepanelen
Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer van start

Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer van start


Geplaatst op: 18 september 2017

Op 13 september is met een eerste en bijzondere vergadering de Adviesraad Sociaal Domein voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeengeweest. De Wethouders Ad Verburg (Zorg en Welzijn), Gertjan van der Hoeven (Jeugdzorg) en Robbert-Jan van Duijn (Participatie) waren aanwezig om met de 3 nieuwe leden kennis te maken. Ook hadden zij voor alle leden van de nieuwe adviesraad van het College van B & W een Aalsmeerse bos bloemen meegenomen om hen te verwelkomen.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 12 leden en 1 onafhankelijk voorzitter, niet zijnde een lid. Er waren 3 nieuwe leden aanwezig ten opzichte van de oude WMO-raad. De 9 oude leden van de WMO-raad zitten ook in de nieuwe adviesraad. De WMO-raad is opgeheven. De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van B & W over zaken op het gebied van Jeugd, WMO en Participatiewet (activering/terugleiden van mensen naar de arbeidsmarkt).

Wethouder Verburg: “Het is goed dat participatie goed geregeld is met deze nieuwe adviesraad. Ook de adviesprocedure is goed geregeld. Bij de ambtelijke organisatie ligt de opdracht om tijdig in de voorbereiding van beleids- en uitvoeringsvoorstellen de adviesraad hierbij te betrekken voor advies. Hopelijk kunnen we de adviezen verwerken in de beleidsnota’s. Het College hoopt ook dat de adviesraad begrijpt dat het College bij het afwegen van de soms vele belangen tot een (iets) afwijkend oordeel kan komen. Het College is ook blij met drie kwalitatief goede nieuwe leden mevrouw Linda Olman en de heren Bart de Kreij en Erwin Smit. Elk met hun eigen achtergrond en expertise op het gebied van jeugdzorg en participatiewet. Goed overleg, ook tussentijds, indien nodig, is van groot belang. Het College hecht groot belang aan de inbreng van inwoners en de diverse doelgroepenbewoners bij de totstandkoming van beleid en uitvoering daarvan. Het College spreekt de hoop uit dat de leden goed contact onderhouden met de verschillende doelgroepen. Het College dankt de bij de totstandkoming van de nieuwe Adviesraad betrokken leden van de oude WMO-raad voor hun inzet en meedenken en hoopt dat we er in gezamenlijkheid een succes van kunnen maken.  Het College spreekt de hoop uit om over twee jaar – bij de evaluatie – gezamenlijk te kunnen uitspreken dat de instelling van de Adviesraad tot een succes heeft geleid.”


Laatst bewerkt op: 18 september 2017 15:42

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer van start

Op 13 september is met een eerste en bijzondere vergadering de Adviesraad Sociaal Domein voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeengeweest. De Wethouders Ad Verburg (Zorg en Welzijn), Gertjan van der Hoeven (Jeugdzorg) en Robbert-Jan van Duijn (Participatie) waren aanwezig om met de 3 nieuwe leden kennis te maken. Ook … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: