De Baat (3e)
Deelnemende bedrijven krijgen subsidie voor aanleg van uniek uitwisselingproject Energie in Hornmeer

Deelnemende bedrijven krijgen subsidie voor aanleg van uniek uitwisselingproject Energie in Hornmeer


Geplaatst op: 19 september 2017

Het NLDC datacenter in Aalsmeer koelt warmte weg terwijl bedrijven in de omgeving warmte gebruiken. Hoe mooi zou het zijn als hier een duurzame uitwisseling van warmte en koude kan plaatsvinden? Dit is een uniek project voor Nederland. En omdat het zo uniek is heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hier een eenmalige Demonstratie Energie-innovatiesubsidie van 450.000 euro voor afgegeven. Deze subsidie wordt maar aan tien duurzame innovaties in Nederland gegeven. Eén daarvan gaat naar het energieuitwisselingsproject in Aalsmeer. 

Vorig jaar tekenden NLDC (datacenter), ESA BV (zwembad en sporthal), JongLeren en Solidoe (nieuwe te bouwen kindcentrum en kinderopvang Triade) en de gemeente Aalsmeer een samenwerkingsovereenkomst: ‘Energie-uitwisseling in de wijk Hornmeer te Aalsmeer’. Inmiddels heeft ook het bedrijf Fertiplant zich hierbij aangesloten. De eerstvolgende stap was om de financiële haalbaarheid goed in kaart te brengen. Met de toegekende subsidie komt de realisatie van het warmte-koude uitwisselingsproject weer een stap dichterbij. De subsidie is gekregen voor de aanleg van het energie-uitwisselingsnet en aanpassing van de eigen installaties van de deelnemende partijen.

Wethouder duurzaamheid, Jop Kluis: ‘Het NLDC datacenter heeft veel restwarmte. Met deze restwarmte willen we de nieuwe school, de nieuwe sporthal, het zwembad en het bedrijf Fertiplant in de Hornmeer gaan verwarmen, zij geven NLDC daar koude voor terug. Een prachtig initiatief. Ik ben ook erg verheugd dat de Rijksoverheid dit ook erkent door hiervoor een subsidie toe te kennen. Dit is voor de aangesloten partijen en de gemeente een stimulans om voortvarend verder te gaan met het unieke project voor Nederland.’ 

De betrokken partijen gaan nu gezamenlijk het energieplan verder uitwerken om tot een definitief besluit te komen en, als dit besluit positief is, over te gaan tot realisatie.

De subsidie Demonstratie Energie-Innovatie maakt onderdeel uit van het totaal aan regelingen van de Topsector Energie. Deze subsidie is voor onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties.

 


Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Deelnemende bedrijven krijgen subsidie voor aanleg van uniek uitwisselingproject Energie in Hornmeer

Het NLDC datacenter in Aalsmeer koelt warmte weg terwijl bedrijven in de omgeving warmte gebruiken. Hoe mooi zou het zijn als hier een duurzame uitwisseling van warmte en koude kan plaatsvinden? Dit is een uniek project voor Nederland. En omdat het zo uniek is heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: