001 -Brouwer Transport
Plannen voor levendig en aantrekkelijk Abcoude Centrum verder uitgewerkt

Plannen voor levendig en aantrekkelijk Abcoude Centrum verder uitgewerkt


Geplaatst op: 25 oktober 2017

De tijdelijke invulling van het leegstaande pand van Plus aan de Hoogstraat als dorpsproeftuin, aanlegplaatsen voor passanten in de Angstel, meer aandacht voor culturele activiteiten en het stimuleren van het fietsgebruik. Dit is een aantal concrete resultaten van het Initiatief Abcoude Centrum. Dinsdag 24 oktober heeft het college van B en W het manifest en bijbehorende uitvoeringsprogramma van het Initiatief Abcoude Centrum vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Het doel van het, door bewoners, ondernemers en de gemeente opgestelde, manifest en het uitvoeringsprogramma, is een aantrekkelijk, leefbaar, levendig en authentiek Abcoude Centrum.

Ruim veertig betrokken bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen en belangengroepen hebben vanuit vijf verschillende werkgroepen het manifest voor het centrum van Abcoude opgesteld. Het manifest geeft antwoord op vragen als:  ‘wat willen we behouden en koesteren?’, en ‘wat moeten we juist ontwikkelen en verbinden?’ Het gaat ook in op de vraag: ‘hoe willen we in de toekomst met elkaar samenwerken?’. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma  bevat vele acties  om deze doelen na te streven. Zo wordt het zomertuinfestival herhaald, komt er een winkelstraatmanager en wordt  in 2018 nieuw parkeerbeleid voor het centrum opgesteld.

Waardering

Wethouder Anco Goldhoorn: ,,Het college heeft grote waardering voor de inzet, betrokkenheid en samenwerking van inwoners en ondernemers om dit gezamenlijk te realiseren. Hieruit blijkt dat veel mensen zich betrokken voelen bij het doel om het centrum aantrekkelijk, leefbaar, levendig en authentiek te houden. Mooi is dat deze samenwerking inmiddels heeft geleid tot nieuwe initiatieven en verbanden en ook tot nieuwe acties zoals diverse Mondriaanactiviteiten en Abcoude Proof. Een mooi voorbeeld dat navolging verdient.’’

Inwoners, ondernemers en de gemeente hebben de afgelopen maanden intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst van het centrum van Abcoude. Daaruit is een breed gedragen toekomstvisie tot stand gekomen in de vorm van een manifest en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Het manifest wordt aan de raad aangeboden als een verdere uitwerking van de in 2014 door de gemeenteraad vastgestelde Dorpsvisie Abcoude. Het uitvoeringsprogramma geeft handen en voeten aan het manifest. De gemeenteraad zal het manifest en het uitvoeringsprogramma waarschijnlijk in zijn vergadering van 30 november bespreken.


Laatst bewerkt op: 25 oktober 2017 13:30

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Plannen voor levendig en aantrekkelijk Abcoude Centrum verder uitgewerkt

De tijdelijke invulling van het leegstaande pand van Plus aan de Hoogstraat als dorpsproeftuin, aanlegplaatsen voor passanten in de Angstel, meer aandacht voor culturele activiteiten en het stimuleren van het fietsgebruik. Dit is een aantal concrete resultaten van het Initiatief Abcoude Centrum. Dinsdag 24 oktober heeft het college van B … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: