001 - Escaperoom aglemeen
Streep door dijkvariant van Centrumplan Vinkeveen

Streep door dijkvariant van Centrumplan Vinkeveen


Geplaatst op: 6 december 2017

De raad heeft op 23 maart besloten variant 2 van Centrumplan Vinkeveen verder te laten uitwerken en te onderzoeken op haalbaarheid. Van mei tot en met november is onderzoek gedaan naar draagvlak, een verkeersveilige aansluiting van de nieuwe ontsluiting op bestaande wegen, behoud van een goed woonmilieu en leefklimaat, medewerking van grondeigenaren en de financiële dekking van de ambities van de dorpsvisie - waaronder de nieuwe ontsluiting. Uit deze haalbaarheidsstudie blijkt dat variant 2 technisch en qua draagvlak mogelijk is, maar financieel niet haalbaar blijkt te zijn.

De gebiedsexploitatie biedt dekking voor de ambities zoals omschreven in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen. Maar voor de nieuwe hoofdontsluiting over de dijk komt er vanuit de ontwikkeling van het gebied onvoldoende geld. Bovendien zijn de kosten voor de hoofdontsluiting hoger dan verwacht door met name nieuwe inzichten in de stabiliteit van de dijk. Deze combinatie van hogere kosten, onvoldoende dekking en een risicovolle ontwikkeling zorgt ervoor dat variant 2 met een nieuwe ontsluiting over de dijk financieel niet haalbaar is. 

De conclusie dat variant 2 financieel niet haalbaar is, betekent niet dat de ontwikkelingen in dit gebied van Vinkeveen nu stil komen te liggen. Variant 2 past weliswaar het beste bij de ambities van de dorpsvisie Centrum Vinkeveen, maar ook variant 1, waarbij het viaduct wordt verhoogd en de opritten verlengd, heeft tal van ambities in zich. In de volgende stap worden de mogelijkheden van variant 1 verkend voor het realiseren van (een deel van) de ambities uit de dorpsvisie. Ook worden andere opties in de geest van het plan verkend. De mogelijkheden worden binnenkort voorgelegd aan de raad. 

De haalbaarheidsstudie omvatte ook een uitgebreide consultatie van de omwonenden. Er zijn veel constructieve gesprekken gevoerd met de omwonenden. Het plan is naar aanleiding van deze gesprekken op diverse punten aangepast en verbeterd. Ook hebben marktpartijen binnen de periode van het haalbaarheidsonderzoek en vooruitlopend op definitieve besluitvorming, structureel geïnvesteerd in het verwerven van gronden en opstallen. Alle verkregen input wordt komende tijd meegenomen in de verkenning van de  mogelijkheden.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan op www.centrumplanvinkeveen.nl in voor de nieuwsbrief.


Laatst bewerkt op: 6 december 2017 13:47

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Streep door dijkvariant van Centrumplan Vinkeveen

De raad heeft op 23 maart besloten variant 2 van Centrumplan Vinkeveen verder te laten uitwerken en te onderzoeken op haalbaarheid. Van mei tot en met november is onderzoek gedaan naar draagvlak, een verkeersveilige aansluiting van de nieuwe ontsluiting op bestaande wegen, behoud van een goed woonmilieu en leefklimaat, medewerking … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: