001 -Family

Commotie om controle oneigenlijk gebruik gemeentelijke gronden Aalsmeer


Geplaatst op: 21 december 2011

Vorige week zijn er in de gemeente Aalsmeer zo'n 1.200 aangetekende brieven bezorgd bij Aalsmeerders die mogelijk oneigenlijk gebruik maken van Aalsmeerse gronden. Daardoor is zeer veel commotie ontstaan. Wethouder Verburg geeft een toelichting. "De zinsnede mogelijk oneigenlijk gebruik, moet hier zeer serieus worden genomen. Om in kaart te brengen wie wel en wie niet oneigenlijk gebruik maakt van grond, moest de gemeente deze formele stap wel nemen. Zo wordt op korte termijn duidelijk waar zich de mogelijke problemen voordoen."

De twaalfhonderd brieven zijn vorige week mede verzonden op basis van eerder genomen luchtfoto's. Wethouder Verburg: ‘Op die foto's kun je veel zien, maar lang niet alles. Veel nuance gaat blijkbaar verloren, zo hebben we geleerd door de vele reacties die we als gemeente hebben ontvangen. De gemeente heeft juist ook deze reacties nodig om tot een goede beoordeling van de situatie te komen. Aan de andere kant, laten we eerlijk zijn: het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat een enkele inwoner zich op eigen initiatief gemeentelijke gronden toe-eigent, terwijl andere Aalsmeerders hiervoor diep in de buidel moeten tasten.'

Controleurs op pad
Zoals ook al eerder door de gemeente is aangegeven, gaan controleurs op pad om de feitelijke situaties ter plekke in kaart te brengen. De reden voor de gemeente om de aangetekende formele brieven te bezorgen over signalering van het mogelijke onrechtmatig gebruik, ligt in het gegeven dat hiermee eventuele lopende verjaringstermijnen worden gestuit.

Mogelijke misverstanden
De wethouder wenst met klem te benadrukken dat het ook gaat om misverstanden over wie waarvan de eigenaar is. ‘Bewoners nemen natuurlijk niet zomaar gronden in bezit, dat realiseren we maar al te goed. Maar ook dan is het zaak om zo snel mogelijk duidelijkheid voor iedereen te bereiken. Met deze controleactie willen we meer gelijkheid voor alle burgers bereiken.'
In onduidelijke situaties zal het bedrijf PurpleBlue namens de gemeente de situatie ter plaatse controleren. Wie vragen heeft over hun werkzaamheden, kan de betreffende controleur gerust aanspreken. Vervolgens wordt op basis van archiefonderzoek zo goed mogelijk bepaald hoe en wanneer deze situatie is ontstaan.

Duidelijkheid over vervolg
Gezien de hoeveelheid aan locaties is het in deze fase van inventarisatie helaas niet mogelijk iedereen die reageert op de brief persoonlijk te woord te staan. Om die reden is de briefschrijvers verzocht om hun opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken. Naar aanleiding van eventuele reacties of opmerkingen, wordt binnen drie maanden de definitieve conclusie getrokken over het mogelijk onrechtmatig gebruik van de gemeentegrond. Tevens volgt dan informatie over mogelijkheden tot koop, huur of ontruiming.

Voor meer informatie over de inventarisatie en het verdere proces, kunnen bewoners die een brief hebben ontvangen contact opnemen met de heer O. Derksen, via (0297) 387 575 of e-mail: info@aalsmeer.nl.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Commotie om controle oneigenlijk gebruik gemeentelijke gronden Aalsmeer

Vorige week zijn er in de gemeente Aalsmeer zo'n 1.200 aangetekende brieven bezorgd bij Aalsmeerders die mogelijk oneigenlijk gebruik maken van Aalsmeerse gronden. Daardoor is zeer veel commotie ontstaan. Wethouder Verburg geeft een toelichting. "De zinsnede mogelijk oneigenlijk gebruik, moet hier zeer serieus worden genomen. Om in kaart te brengen … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: