Onderzoek naar ‘Gemeentelijke Beschermde Dorpsgezichten’


Geplaatst op: 7 december 2011

In opdracht van de gemeente Aalsmeer is een concept Cultuurhistorische notitie opgesteld door Cultuurcompagnie Noord-Holland. Deze notitie ligt vanaf 9 december 2011 gedurende zes weken ter inzage en in die periode bestaat de mogelijkheid hiertegen een zienswijze in te dienen.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente onderzoek zal doen naar de mogelijkheden en de wenselijkheid om bepaalde gebieden in Aalsmeer aan te wijzen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. De bedoeling is om de historische karakteristieken van die gebieden te behouden en deze nadrukkelijker een plaats te geven in de toekomstige ontwikkelingen van Aalsmeer.

In de cultuurhistorische notitie worden het gezicht rond de dorpskerk, het voorste deel van de Uiterweg, de Landarbeidersplaatsjes in de Stommeer en de omgeving Berkenlaan/Kastanjelaan genoemd als gebieden die mogelijk kunnen worden aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Daarnaast wordt voorgesteld om de Jac. Takkade aangewezen als potentieel beschermd landschapsgezicht. Ook ‘het Rooie Dorp' wordt in de notitie aangeduid als potentieel beschermd dorpsgezicht. Het college overweegt echter niet om dit gebied ook daadwerkelijk als beschermd dorpsgezicht aan te wijzen omdat hiervoor al geruime tijd nieuwbouwplannen bestaan. Voor de architectuur van deze nieuwbouwplannen zal wel worden teruggegaan naar het oorspronkelijke ontwerp van het Rooie Dorp.

De notitie heeft niet alleen betrekking op gebieden die als beschermde dorpsgezicht kunnen worden aangewezen. Ook historische lijnen in het landschap, oude dijken, droogmakerijen, spoorlijn tracés, schoorstenen etc. zijn in deze notitie benoemd. Het is de bedoeling om bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met deze elementen en deze waar mogelijk te betrekken bij bouw- en uitbreidingsplannen in de gemeente.

Nadat de raad deze notitie (naar verwachting 1e kwartaal 2012) heeft vastgesteld, wordt het bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen of deze gebieden daadwerkelijk tot beschermde gemeentelijke dorpsgezichten zullen worden aangewezen.

Wethouder Gertjan van der Hoeven: ‘Aanwijzing van beschermde dorpsgezichten heeft niet als bedoeling om bestaande situaties volledig te bevriezen of om elke verandering tegen te gaan maar is erop gericht de karakteristieken van die gebieden wel wat beter te beschermen. Wij vinden het belangrijk om de identiteit van Aalsmeer zoveel mogelijk te behouden. Met deze notitie wordt daar een goede aanzet voor gegeven'.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Onderzoek naar ‘Gemeentelijke Beschermde Dorpsgezichten’

In opdracht van de gemeente Aalsmeer is een concept Cultuurhistorische notitie opgesteld door Cultuurcompagnie Noord-Holland. Deze notitie ligt vanaf 9 december 2011 gedurende zes weken ter inzage en in die periode bestaat de mogelijkheid hiertegen een zienswijze in te dienen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente onderzoek zal … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: