De Baat (2e)

D66 en Lijst 8 bekritiseren opstelling De Baat


Geplaatst op: 4 december 2011

Eelco Doorn (D66) en Joris Kneppers (Lijst 8) hebben geen goed woord over voor de opstelling van welzijnsorganisatie De Baat. In de afgelopen week verbood de welzijnsorganisatie een informatieavond over het jongerenwerk, waarvoor ook raadsleden waren uitgenodigd en in jongerencentrum De Fabriek zou plaatsvinden. Een dag later werden jongerenwerkers op non-actief gesteld of kregen andere taken te doen.

Volgens Kneppers "een wel heel zwaar pressiemiddel om een paar collega's in het gareel te krijgen." Volgens Doorn 'een wel heel merkwaardige ontwikkeling" als je dit afzet tegen de bedoeling van de D66 motie die begin november door een grote meerderheid in de gemeenteraad werd aangenomen. De motie verzocht tot verder overleg tussen de wethouder en de directie van De Baat met het doel te komen tot een ander bezuinigingsvoorstel dan zoals deze toen eenzijdig ten laste kwam van het jongerenwerk en daarmee het sluiten van het jongerencentrum. "Ik begreep tijdens de laatste raadsvergadering van de wethouder", vervolgt Doorn, "dat er overleg plaatsvond om tot een ander voorstel te komen. Deze gebeurtenissen staan daar echter haaks op."

Voor Kneppers is het duidelijk dat "met deze reactie De Baat de prioriteiten niet heeft liggen bij het jongerenwerk", terwijl, naast de aandacht voor senioren, daar toch het zwaartepunt van het werk van De Baat dient te liggen. "Als de organisatie niet dat gevoel van urgentie met de raad deelt, doet de raad er misschien goed aan te besluiten het jongerenwerk te verzelfstandigen."

Een door De Baat verstuurde brief, waarin een toelichting wordt gegeven op de genomen maatregelen, is slecht gevallen bij zowel Doorn als Kneppers. De laatste wordt door de brief alleen maar gesterkt in zijn overtuiging dat De Baat zijn eigen agenda volgt. "Het is in ieder geval klip en klaar dat men geen uitvoering geeft aan de door de gemeenteraad aangenomen motie tot behoud van De Fabriek. Als je er over nadenkt is dat eigenlijk niet alleen een schoffering van de gemeenteraad, maar ook van de wethouder. Die gaf immers in de vergadering van 24 november nog aan in goed overleg te zijn met De Baat om tot uitvoering van de motie te komen. Niets lijkt nu echter minder waar". Doorn bevestigt dit en wijst er op dat "De Baat niet de rol van opdrachtgever met die van opdrachtnemer moet gaan verwarren."

Kneppers en Doorn zijn er vast van overtuigd dat er binnen de exploitatie van De Baat andere bezuinigingsmogelijkheden te vinden zijn en hebben twijfels bij de zogenaamde oplossing die nu is voorgesteld. "Vergeet vooral niet dat het sluiten van het jongerencentrum een onomkeerbaar proces is" zegt Doorn, "eenmaal gesloten is voor altijd gesloten en dat lijkt mij onverstandig." Zij wijzen beiden op de posten bedrijfsvoering en het product netwerken waar op bezuinigd zou kunnen worden. "Dat mag in deze tijd echt wel een pondje minder" vindt Kneppers.

Lijst 8 en D66 hebben naar aanleiding van de ontstane situatie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W, die de fracties graag beantwoord zien worden in de commissie van maandag 12 december. "De tijd dringt en vraagt om een pro-actieve opstelling van het bestuur om de aangenomen motie tot uitvoer te brengen" vinden Kneppers en Doorn.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

D66 en Lijst 8 bekritiseren opstelling De Baat

Eelco Doorn (D66) en Joris Kneppers (Lijst 8) hebben geen goed woord over voor de opstelling van welzijnsorganisatie De Baat. In de afgelopen week verbood de welzijnsorganisatie een informatieavond over het jongerenwerk, waarvoor ook raadsleden waren uitgenodigd en in jongerencentrum De Fabriek zou plaatsvinden. Een dag later werden jongerenwerkers op … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: